Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Märts 2017

ID 4622 test keskkonnas

Valikvastustega küsimus on üsna lihtne ülesandetüüp. Võimalik on koostada kahte viisi ülesandeid: 1) lahendaja saab valida erinevate vastustevariantide vahel vaid ühe ning 2) lahendaja saab valida mitu varianti. Tehniline töökäsk ühe valikuvariandiga ülesande puhul on: "Vali õige vastus sobival nupul klõpsates." ja töökäsk mitme valikuvariandiga ülesande puhul on: "Vali X õiget vastust sobivatel kastikestel klõpsates." kus X on õigete vastuste arv.

  • No labels