Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Selles dokumendis kirjeldatakse üldiseid põhimõtteid Eksamite Infosüsteemi (EIS) kasutajaliideses. Ned põhimõtteid järgivad kõik EISi moodulid.

Sisukord

1. Sisenemine ja väljumine
2. Otsingud
3. Vaatamise režiim ja muutmise režiim
4. Tabelite sortimine
5. Leivapururada
6. Lohistatavad tekstiplokid

Sisenemine ja väljumine

Infosüsteemi saab siseneda parooliga, ID-kaardiga või mobiil-ID abil.
ID-kaardiga sisenemiseks peab enne brauseri avamist olema ID-kaart kaardilugejas. EIS tunneb kasutaja ID-kaardilt ära.
Parooliga sisenemiseks sisestatakse sisselogimisvormil oma isikukood ning parool. Kui sisselogimisvorm ise ette ei tule, siis viib sinna menüü parempoolses otsas asuv „Sisene". Peale isikukoodi ja parooli sisestamist vajutatakse nupule „Sisene" või reavahetuse klahvile.
Infosüsteemi sisenenud kasutaja nimi ja isikukood kuvatakse lehekülje päises.
Parooliga sisenenud kasutaja saab infosüsteemist väljuda menüü parempoolses otas asuva lingi „Välju" kaudu. ID-kaardiga sisenenud kasutaja peab väljumiseks brauseri sulgema.

Otsingud

Otsinguvormidel sisestatakse väärtused ainult nendele väljadele, mille järgi soovitakse otsida. Ülejäänud väljad jäetakse tühjaks. Peale otsingutingimuste sisestamist vajutatakse nupule (reeglina „Otsi").
Otsingutulemused kuvatakse tabelina. Kui tulemusi on rohkem kui ühele lehele ette nähtud (üldjuhul 20 kirjet), siis kuvatakse ainult esimesed kirjed ning tabeli ees kuvatakse viited ülejäänud kirjeid sisaldavatele lehekülgedele.
Kui tulemuseks tulnud kirjed on kasutaja jaoks vaadatavad, siis saab kirje nimel hiirega klikkida ning avaneb kirje andmete aken.
Mõnel lehel on tabeli iga rea lõpus vaatamise ja/või muutmise ikoon, sõltuvalt sellest, kas kasutajal on vastava kirje vaatamise või muutmise õigus. Nendel ikoonidel hiirega klikkides avaneb vastavalt andmete vaatamise või muutmise aken.

Vaatamise režiim ja muutmise režiim

Üldjuhul võib vorm olla kas vaatamise režiimis (kus ei saa andmeid sisestada) või muutmise režiimis (kus on sisestusväljad). Vaikimisi on sageli kasutusel vaatamise režiim. Kui kasutajal on õigus andmeid salvestada, siis kuvatakse vaatamisrežiimis nupp „Muuda", mis viib lehe muutmisrežiimi. Muutmisrežiimis on nupp „Vaata", mis viib tagasi vaatamisrežiimi, ning salvestamise nupp (tavaliselt „Salvesta"), mis salvestab sisestusväljade väärtused.

Tabelite sortimine

Reeglina saab tabeleid veergude järgi sortida. Veerg on sorditav siis, kui veeru päises oleva veeru nime järel on üles ja/või alla suunatud nooleke. Kui päise nimel hiirega klikkida, siis sorditakse tabel antud veeru järgi, päise taustavärv muutub ning päises jääb näha ainult üles või alla suunatud nooleke.
Kui uuesti samal päisel klikkida, siis sorditakse tabel sama veeru järgi, kuid vastupidises järjekorras.
Kui tabel on ühe veeru järgi sorditud, siis teise veeru päisel klikkides sorditakse tabel teise veeru järgi, kaotades eelmise veeru järgi sortimise. Kui soovitakse korraga mitme veeru järgi sortida, siis tuleb uue veeru päisel klikkides hoida all klahvi Shift.

Leivapururada

Kui parajasti on avatud mõni lehekülg infosüsteemi sisemusest, siis kuvatakse menüürea all väikeses kirjas nn leivapururada, mis näitab avatud lehekülje asukohta. Rada koosneb nende lehekülgede nimedest, mida mööda on võimalik käesoleva vormini jõuda. Rajal toodud leheküljenimel klikkides on võimalik vastavale leheküljele tagasi minna.

Lohistatavad tekstiplokid

Kui mingil asjal on punktiirjoon ümber, siis on võimalik seda hiirega teise kohta lohistada.

  • No labels