Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ülesandepanka pääsemiseks valitakse menüüst „Ülesandepank". Avaneb lehekülg, kus on võimalik ülesandeid otsida, luua uusi ülesandeid, importida ülesandeid failist ning hallata ülesannete ühiseid faile.

Sisukord:

  • No labels