Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ülesande sisu koosneb sisuplokkidest. Iga sisuplokk on seotud ühe kindla ülesandetüübiga. EISis kasutada olevad ülesandetüübid on algselt valitud nii, et QTI spetsifikatsiooni ver 2.1 (IMS Question & Test Interoperability, vt http://www.imsglobal.org/question/) abil kirjeldatavad ülesanded oleksid kaetud. Hiljem on lisatud vastavalt vajadusele juurde täiendavaid ülesandetüüpe ja olemasolevate ülesandetüüpide üksikasju, mis QTI-le ei vasta
Ülesande sisuplokid jagunevad sisendi sisuplokkideks, interaktsiooni sisuplokkideks ja väljundiks.
Sisendi sisuplokid võimaldavad anda ülesande lahendajale mingit infot ilma vastuse sisestamise võimaluseta. Vastuse sisestamise võimaluse saab luua mõne teise sisuplokiga (interaktsiooni sisuplokiga).
Interaktsiooni sisuplokke (ülesandetüüpe) on mitmesuguseid.

  • Tekstilised sisuplokid eeldavad lahendajalt mingi väärtuse sisestamist sisestusväljale või koosnevad valikutest, millega lahendaja peab midagi ette võtma – paigutama õigesse järjekorda või teostama valiku või omavahel seostama.
  • Piltküsimuste sisuplokkides toimub lahendamine graafiliselt – lahendajale kuvatakse taustapilt, millel ta peab midagi liigutama või kusagil klikkima.
  • Faili laadimise sisuplokkide korral on lahendaja vastuseks omaette fail.

Ülesande väljundi grupis on arvutatud väärtuse sisuplokk, mis ei ole sisuliselt interaktsioon, kuid muus osas sarnaneb interaktsiooni küsimustele (sellel on vastus ja hindamismaatriks).

Sisukord:

  • No labels