Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Current »

ID 4637 test keskkonnas

Valikvastustega lünga ülesandetüübis saab kasutada rippmenüüd, kus olevatest variantidest peab lahendaja ühe variandi valima. Ühe ülesande piires võib rippmenüüsid olla üks või mitu ja need võivad olla kas eraldi või teksti sisse viidud. Selle ülesandetüübi tehniline töökäsk on: "Klõpsa rippmenüül ja vali õige vastus."

Sisukord:


  • No labels