Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Siit leiate juhendi, kuidas saab kooli administraator õpilasi testil määrata soovitud ruumidesse ning kuidas määrata suulise osa eksami toimumise ajad. Kui kirjalik eksam toimub ühes ruumis, kool ei soovi ruumi tähist täpsustada ning aineõpetajat määrata, siis allolevat juhendit kasutada pole vaja.

Tsentraalsed testid –>Testi läbiviimise korraldamine. Kui mõni eksam koosneb mitmest osast, nt suuline ja kirjalik, siis on need loetelus kuvatud eraldi (vastamise vorm on vastavalt suuline ja kirjalik).

Kirjaliku osa ruumide määramine

  • Klõpsata kirjalikul testi osal
  • Jaotises Testisooritusruumid on võimalik määrata selleks testiks vajalikud ruumid. Kui eksam toimub ühes ruumis, võib see olla ilma ruumi numbrita (vaikimisi olemas). Kui soovitakse eksamit korraldada konkreetses ruumis, peab see olema kirjeldatud (Püsiruumide haldus, avaneb eraldi aknas, pärast kirjeldamist ja salvestamist aken ristiga sulgeda).
  • Vali ruumid –> märkida selleks testiks vajalikud ruumid nupuga Lisa –> Salvesta.
  • Õpilaste kindlasse ruumi suunamiseks märkida jaotises Testisooritusruumid üks ruum –> jaotises Sooritajad märkida sooritajad –> Suuna valitud ruumi.

Suulise osa kuupäevade ja ruumide määramine

  • Klõpsata suulisel testiosal.
  • Jaotises Testisooritusruumid –> Vali ruumid –> valida toimumise kuupäev –> Lisa –> Salvesta
  • Kui suuline osa toimub mitmes ruumis või mitmel päeval, siis ruumide lisamine toimub analoogselt kirjaliku osa ruumide lisamisega. Iga ruumi juurde saab nii mitu kuupäeva märkida, mitmel päeval test toimub. Vaikimisi on ruumi juures varaseim kuupäev.
  • Õpilaste kindlasse ruumi suunamiseks märkida jaotises Testisooritusruumid üks ruum –> märkida sooritajad –> Suuna valitud ruumi
  • Soovi korral märkida iga õpilase suulise eksami algusaeg –> Salvesta kellaajad


Testiruumide ja aineõpetaja määramine (kooli administraator), videojuhis on küll veel vana disainiga EISis, kuid funktsionaalsused on samad.Innove, 2018


 • No labels