Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Siit leiate juhendi, kuidas saab kooli administraator siduda aineõpetaja testisooritajatega ehk õpilastega, keda ta õpetab:

  • EKK testid –>Testi läbiviimise korraldamine
  • Kui mõni eksam koosneb mitmest osast, nt suuline ja kirjalik, siis on need loetelus kuvatud eraldi (vastamise vorm on vastavalt suuline ja kirjalik), kuid aineõpetaja on vaja määrata vaid ühel neist.
  • Klõpsata eksami osal (testi osal)
  • Sakis Ruumid ja sooritajad on jaotise Testisooritusruumid all nupp Lisa aineõpetaja. Kui aineõpetaja on üks kord lisatud, siis kuvatakse ta ka teiste sama õppeainega testide juures.
  • Õpilaste sidumiseks aineõpetajaga teha märge õpetaja nime ees ning jaotises Sooritajad märkida tema õpilased –> all nupp Märgi valitud aineõpetaja


NB! Aineõpetaja määramine ei ole kohustuslik. Kui aineõpetaja on määratud, siis:

  • Põhikooli lõpueksami protokollis saab õpetaja sisestada oma õpilaste eksamitulemusi.
  • Aineõpetaja näeb peale tulemuste avalikustamist oma õpilaste tulemusi.
  • Kooli administraator näeb peale tulemuste avalikustamist tulemusi ka aineõpetajate kaupa.


Testiruumide ja aineõpetaja määramine (kooli administraator), videojuhis:Innove, 2018

  • No labels