Eksaminandi opsüsteemi iso fail tuleb alla laadida buuditava tõmmisena, mis tähendab seda, et selle allalaadimiseks tuleb kasutada spetsiaaltarkvara. Windowsis sobib selleks näiteks programm Rufus https://rufus.ie/. Rufuse lehel olles vali allalaadimiseks variant Rufus 3.4 Portable (1MB) (vt pilt 1). Programmi kasutamiseks peavad kasutajal olema arvutis administraatori õigused.


Peale Rufuse paigaldamist saad Eksaminandi opsüsteemi arvutisse laadida aadressilt https://laotaja.eenet.ee/s/o95cLQF7ibE6bAi. Faili maht on 2.2. Gb. Allalaadimise aeg sõltub interneti kiirusest (keskmiselt kuni 5 minutit). Kui Eksaminandi opsüsteem on alla laetud, veendu et arvutis on mälupulk ning ava Rufus.

NB! Palume arvestada, et Rufus kustutab kõik mälupulgal olevad failid.


Rufuse aknas kuvatakse Device väljal mälupulk (vt pilt 2, nr 1). Vajutades SELECT nuppu (vt pilt 2, nr 2) otsi üles arvutisse laetud Eksaminandi opsüsteem. Seejärel vajuta START (vt pilt 2, nr 3). Ekraanile ilmuvas aknas vajuta „Yes" ja järgmises aknas kinnita Rufuse poolt pakutud valik.


Mälupulgale faili kirjutamine võtab keskmiselt aega 10 minutit. Mälupulk on valmis, kui Rufuses ilmub erkaanile READY (pikk roheline nupp Rufuse menüü allosas). Nüüd on Eksaminandi opsüsteem ja mälupulk kasutamiseks valmis ning võid sulgeda Rufuse akna.

Pilt 1

Pilt 2


  • No labels