You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 8 Next »

Projekti lõpptulemeid on kokku kolm:

  1. Ärianalüüs,
  2. Lahenduse esmane prototüüp (mock-up),
  3. Stiiliraamat (soovitused haridusasutustele kodulehtede disainiks).

Lisaks on olemas ka mõned kujunduse näidised ning projekti selgitav ettekanne.

  • No labels