Sellele lehele on koondatud kokku HITSA analüütikat puudutavad stsenaariumid. Tegemist on avaliku töödokumendiga, mis on avatud kommenteerimiseks.

E-koolikott

UC-E-1: Selleks, et saada aru kas loodud õppematerjal on huvipakkuv, vaatab õpetaja kui palju tema loodud materjali on aja jooksul vaadatud.

UC-E-2: Selleks, et saada aru kas loodud õppematerjal on kasulik, vaatab õpetaja kuidas tema loodud materjali on aja jooksul kasutatud (interaktsioonid materjaliga).

UC-E-3: Selleks, et veenduda kas õppematerjal on piisavalt kvaliteetne tunnis kasutamiseks, vaatab õpetaja oma kolleegide hinnanguid vastava õppematerjali kohta.

Koolitused

UK-K-1: Selleks, et saada aru kas E-koolikoti sisuloome keskkonna veebikoolitusest oli tolku, vaatab E-koolikoti tooteomanik kas koolitus.edu.ee keskkonnas koolitusele registreerimise lehe külastajad on peale koolituse toimumist hakanud looma uut sisu sisuloome.e-koolikott.ee keskkonnas.

UK-K-2: Selleks, et saada aru kas Eksamite infosüsteemi (EIS) veebikoolitusest oli tolku, vaatab EIS-i tooteomanik kas koolitus.edu.ee keskkonnas koolitusele registreerimise lehe külastajad kasutavad ka peale koolituse toimumist EIS'i.

Personaalne õpirada

Vt ka Personaalne õpirada (Lean Canvas).

UC-P-1: Õpetaja, selleks, et aru saada millist õpilast on vaja järele aidata, vaatab mil määral on klassi õpilased saavutanud tema aines riiklikus õppekavas seatud õpitulemused.

UC-P-2: Lapsevanem, selleks et saada aru kas lapsel läheb koolis hästi, vaatab lapse hinnete jaotust ainete lõikes.

UC-P-3: Lapsevanem, selleks et aru saada milles väljaspool kooli lapse arengut toetada, vaatab millised pädevused ja mil määral on laps omandanud.

UC-P-4: Õpilane, selleks, et võimalikult vähese vaevaga omandada ettenähtud pädevused, vaatab milliste tema õpieesmärkidega seotud tegevuste (materjali lugemine, ülesanded jne) kaudu on teised temaga sarnased õpilased hästi (kas kiiresti ja / või heade hinnetega) hakkama saanud.

UC-P-5: Õpetaja, selleks, et paremini last järele aidata, vaatab millisesse õpilaste gruppi (õppimise iseärasuste poolest) iga õpilane kuulub.

UC-P-6: Õpetaja, selleks, et saada paremini aru kuidas õpilast edasi aidata, võrdleb õpilase nii aineteülest kui ainetekeskset õpirada õpilase grupi jaoks optimaalse õpirajaga (AS-IS vs TO-BE analüüs).

Veebianalüütika

UC-WEB-1: Selleks, et saada aru millised rakendused näevad veebilahenduses lisandväärtust, analüüsib toote omanik millistest veebidest on pärit külastajad.

UC-WEB-2: Selleks, et saada aru milliste kanalite kaudu saabuvad rakendusse uued külastajad, analüüsib toote omanik millistest kanalitest on pärit uued külastajad.

UC-WEB-3: Selleks, et saada aru kui suurt väärtust näevad rakendused registreeritud kasutajad, võrdleb toote omanik kui kaua veedab rakenduses aega registreeritud kasutaja vs külastaja.

UC-WEB-4: Selleks, et saada aru, miks lahkuvad rakendusest külastajad, vaatab toote omanik millistelt lehtedelt ja kuhu külastajad lahkuvad.

UC-WEB-5: Selleks, et tuvastada millised lehed puuduvad veebisaidi menüüst, vaatab veebi sisu haldaja millised külastatud lehed on saidi menüüst puudu.

UC-WEB-6: Selleks, et mõõta turundusprojekti eesmärkide saavutamist, vaatab toote omanik seadistatud turunduseesmärkide saavutamist ajas.

UC-WEB-7: Selleks, et saada aru millist sisu veebi toota, analüüsib sisu publitseerija millist sisu on külastajad külastanud ja kuidas on külastamine ajas muutunud.

UC-WEB-8: Selleks, et saada aru kas sotsiaalmeedias levitatav veebi sisu vastab planeeritud sihtgrupi vajadustele, analüüsib sisu levitaja kas levitatud sisu külastajate tunnused vastavad oodatud sihtgrupi tunnustele.

UC-WEB-9: Selleks, et aru saada millised üleskutsed ja millisele sihtgrupile konverteeruvad paremini analüüsib turundaja erinevate kampaaniate konverteerumist segmentide lõikes.

UC-WEB-10: Selleks, et aru saada mil määral kasutatakse realiseeritud toote omadusi, analüüsib toote omanik eri funktsionaalsuste kasutamist planeeritud sihtgruppide lõikes.

UC-WEB-11: Selleks, et saada aru mil määral kasutatakse rakendustesse sisselogimisel HarID lahendust, võrdleb HarID toote omanik kuidas on ajas HarID'i kasutamine muutunud võrreldes teiste sisselogimise mehhanismidega üle haridusvaldkonna rakenduste.

UC-WEB-12: Selleks, et saada aru kuidas kasutajate rakenduste kasutamise harjumised erinevad demograafiliste tunnuste lõikes, segmenteeritakse kasutajad rakenduste funktsionaalsuste lõikes ja analüüsitakse vastavate segmentide demograafilisi tunnuseid.

UC-WEB-13: Selleks, et tuvastada saidi katkised URLid, realiseeritakse sait selliselt, et katkiste URLide puhul suunatakse kasutaja /404 lehele ja seejärel analüüsitakse milline URL eelnes sellele külastajate navigatsioonirajas.

UC-WEB-14: Selleks, et jagada olulisemaid veebianalüütika näitajaid laiemale sihtgrupile, selleks seadistatakse unikaalse URLi pealt avalikult kättesaadav seirelaud (i.k. dashboard), mis kasutab veebikülastuste andmeid.

UC-WEB-15: Selleks, et saada aru milliste vajadustega kasutajad saabuvad läbi veebiotsingute online rakendusse, analüüsib tooteomanik külastajate otsingumärksõnade kasutust.

UC-SW-1: Selleks, et saada aru mil määral kasutatakse koolide veebides funktsionaalsust X, võrdleb tooteomanik üle kõikide veebide instantside funktsionaalsuste kasutust.