Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Elektroonilise testi korraldamise ja läbiviimise juhend (pdf)

Juhised testi sooritajale (pdf)

EIS keskkonda tutvustav video:

  • No labels