You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Õpilane logib sisse Eksamite Infosüsteemi, kasutades ID-kaarti või parooli.

Kui õpilasele on testi administraatori poolt antud luba testi alustada, on peale sisselogimist näha, et sooritajale on suunatud test. Kui seda luba pole veel antud, siis valida:

 • Testide sooritamine –> Sooritamine.
 • Klõpsata leitud testil nimel.
 • Kui testi administraator on andnud loa alustada, siis on näha nupp Alustan.
 • Kui testi administraator pole lehe avamise ajaks luba andnud, kuid teeb seda pisut hiljem, siis tuleb lehte värskendada klahviga F5.
 • Nupule Alustan klõpsamine avab testi sooritamise lehe.
 • Ühelt ülesandelt teisele saab liikuda nuppudega Salvesta ja mine eelmisele ülesandele ja Salvesta ja mine järgmisele ülesandele.
 • Tähele tuleb panna, et kui ülesandes on kasutatud oranže nuppe, millel klõpsates avanevad uued küsimused, siis vastaks testi sooritaja kindlasti kõigi nuppude all olevatele küsimustele.
 • Lehe allservas on nupp Katkestan testi sooritamise, see võimaldab testi sooritamine pooleli jätta ja hiljem jätkata, kuid kui testi sooritamiseks on ette nähtud piiraeg, siis see katkestuse ajaks ei peatu.
 • Lehel allservas nupp Lõpetan testi sooritamise salvestab kõik antud vastused. Peale sellel klõpsamist enam vastuseid muuta ei saa.
 • Peale testi lõpetamist on kasutajal näha testi sooritamiseks kulunud aeg ja, kui kõik ülesanded olid arvutihinnatavad ning testi korraldajad on ette näinud, on näha ka testi tulemus.

Enne testi sooritamist soovitame vaadata näidistesti:


Innove, 2018

 • No labels