E-koolikott on haridustasemete ülene keskkond digitaalse õppevara loomiseks, hoiustamiseks ja avaldamiseks.

Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

E-koolikott ühtlustab keskkonnas olevate materjalide ja kogumike litsentse. Kõik materjalid ja kogumikud peaksid endale saama litsentsi CC BY-SA 3.0 (Creative Commons'i litsentsiga „Autorile viitamine + jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti ehk CC BY-SA 3.0).  S

Varem said E-koolikoti kasutajad materjali E-koolikotti lisades või kogumikku luues valida väga paljude erinevate autoriõiguse režiimide vahel (sealhulgas erinevad CC litsentsid, aga ka "kõik õigused kaitstud" ja „ei oska valida“ – sisuliselt tähendas see „kõik õigused kaitstud“).

Litsentse ühtlustame selleks, et igaüks saaks materjali või kogumikku kasutada, jagada ja muuta ning materjali teistesse kogumikesse lisada.


E-koolikoti litsents kehtib vaid FÜÜSILISELT E-koolikoti keskkonnas asuvale sisule. Kui Teie materjal on väljast avalikult veebilehelt lingitud, siis kehtib litsents vaid tekstile, mille ise selgitusteks-juhenditeks juurde kirjutasite.

Litsentsi saab teosele anda vaid autor ise (või muul alusel autoriõiguste omaja, nt kirjastus), seega kui olete üles laadinud teose, mille autoriõigusi Teil ei ole, peate küsima autorilt eraldiseisva loa litsentsi määramiseks (nagu öeldud, kehtib see vaid siis, kui laadisite teose otse E-koolikotti, näiteks PDF-ina. Väljast lingitud sisule E-koolikotis määratud litsentsid ei laiene).


Pärast sisselogimist saate kasutajana valida, kas määrata oma materjalidele/kogumikele uus litsents või jätta oma õppevara privaatseks (siis ei ole need avalikult leitavad, kopeeritavad ega muudetavad).


  • No labels