Kättesaadav vaid osa funktsionaalsusest, kuna töölaud on arendamisel.


Töölauda saab õpetaja kasutada selleks, et leida õppetööks sobivad e-ülesanded ja e-testid ühest kohast ning nendest kokku panna oma töökogumiku. Töölaud hõlbustab e-ülesannete ja e-testide õpilastele lahendamiseks suunamist ning parajasti lahendamisel olevatest töödest ülevaate saamist. Töölaual on e-ülesanded koondatud teemade kaupa e-kogudesse, mis sisaldavad lisaks ülesannetele ka d-teste (diagnostilised testid).

Õpetaja töölaud on jaotatud kolmeks osaks:

 • Otsing (Ülesanded, Testid, Detailotsing).
 • Töökogumik.
 • Õpilaste rühmad ja Lahendamisel jagamised.

 

Ülesannete ja testide otsimine

 • Vali menüüribalt Minu töölaud (kuvatakse, kui kasutajal on pedagoogi või kooli administraatori õigused).
 • Avaneb Õpetaja töölaud –> vali sobiv Õppeaine ja soovi korral Kooliaste –> klõpsa nupul
 • Kuvatakse valitud aines ja kooliastmes kättesaadavad e-kogud.
 • E-kogu nimetusel klõpsates kuvatakse loendina antud e-kogus olevate erinevat liiki ülesannete ja testide arv.
 • Ülesannete või testide arvul klõpsates avaneb ülesannete loetelu.
 • Ülesande või testi sisu vaatamiseks klõpsa nimetusel. Ülesanne või test avaneb uuel vahelehel.

Ülesannete ja testide valimine

 • Lohista sobilikud ülesanded ja testid või terve e-kogu ekraani keskel asuvale Töökogumikule.
 • Ülesannet saab töökogumikust eemaldada klõpsates ristikesele rea lõpus.
 • Ülesannete järjekorda saab töökogumikus muuta lohistades ülesande sobivasse kohta.

Õpilastele lahendamiseks suunamine

Soovitame kõigepealt jagada õpilased rühmadesse:

 • Õpetaja töölaua lehel klõpsa paremal ülal lingil Loo uus.
 • Avaneb leht Õpilaste rühmad –> klõpsa nupul Lisa uus rühm –> avaneb dialoogiaken –> sisesta rühma nimetus –> klõpsa nupul
 • Klassi kaupa õpilaste lisamiseks klõpsa lehel Õpilaste rühmad nupul EHISest –> avaneb dialoogiaken –> vali klass ja vajadusel sisesta paralleeli tähis –> klõpsa nupul
 • Vali õpilased (vaikimisi on kõik õpilased juba valitud) –> klõpsa nupul
 • Õpetaja töölauale tagasipöördumiseks vali üleval menüüribal Minu töölaud.

Õpilastele jagamine

 • Õpetaja töölaual klõpsa nupul Lisa õpilastele jagamine –> avaneb dialoogiaken.
 • Vali ülesanded (kõikide ülesannete valimiseks pane linnuke vasakul tabeli päises olevasse märkeruutu) –> vali Saada lahendamiseks testina või Saada lahendamiseks ülesannetena.
  • Saada lahendamiseks testina - õpilane saab igat ülesannet lahendada ühe korra kindlas järjekorras ja punktid liidetakse kokku.
  • Saada lahendamiseks ülesannetena – õpilane saab ülesandeid lahendada iseseisva tööna mitu korda ja enda valitud järjekorras.
 • Vastavalt valikule (Saada lahendamiseks testina või Saada lahendamiseks ülesannetena) avaneb testi või iseseisva töö kirjelduse vorm –> sisesta testi või iseseisva töö nimetus ja vali õppeaine –> klõpsa nupul

Kirjelduse vormil on võimalik määrata kui kaua (Lahendamise piiraeg) ja millal (Lahendamise ajavahemik) saavad õpilased testi või iseseisvat tööd teha. Samuti seda, kas õpilane näeb kohe oma tulemust ja õigeid vastuseid (Vastuste näitamine). Kui väljad ei ole aktiivsed, klõpsa nupul Muuda.

 • Klõpsa nupul Sooritamiseks suunamine –> avanevalt lehelt vali Õpilaste rühmast (kui õpilaste rühmi ei ole enne loodud, siis EHISest).
 • Avaneb aken Sooritajate lisamine –> vali rippmenüüst õpilaste rühm –> kuvatakse antud rühma õpilaste nimekiri ja soorituskeel(ed) –> vajadusel eemalda õpilasi nimekirjast või muuda soorituskeelt –> klõpsa nupul Salvesta.
 • Süsteem annab vaikimisi nimekirja nimetuseks Nimekiri. Et eri aegadel ja eri klassidega läbiviidud testid omavahel segamini ei läheks, tuleb Nimekirja nimetuse real nupu Muuda abil anda nimekirjale uus nimetus.
 • Kui ülesanded on suunatud õpilastele lahendamiseks testina ja õpilased võivad testi sooritamist alustada kohe, siis klõpsa nupul Luba kohe alustada.
  • Kui õpetaja soovib anda alustamise luba hiljem, nt registreerib õpilased varem, kuid soovib testi läbi viia tunnis, siis alustamise luba ei ole vaja kohe anda.
  • Testi saabudes vali õpetaja töölaualt Lahendamisel jagamised alt test –> vali sakk Nimekiri –> klõpsa nupul Luba kohe alustada.
  • Testi alustamist saab lubada ka sakis Läbiviimine, täpsemat juhised vt siit.
 • Kui ülesanded on suunatud õpilastele lahendamiseks ülesannetena, siis saavad õpilased alustada ülesannete lahendamist kohe pärast nimekirja salvestamist.

E-testi ja iseseisva töö hindamine

Kui kõik testis või iseseisvas töös olevad ülesanded on arvutihinnatavad, näeb õpetaja kohe tulemusi. Kui mõni ülesanne vajab õpetaja-poolset hindamist, siis:

 • Vali õpetaja töölaualt Lahendamisel jagamised alt test või iseseisev töö.
 • Avaneb leht Testi sisu, iseseisva töö puhul Töö sisu. Kui real Üleni arvutihinnatav test on „Ei”, siis leidub ülesaneid, mis vajavad õpetaja-poolset hindamist.
 • Testi hindamiseks:
  • Klõpsa jaotisel Hindamine –> avaneb leht, kus on võimalik teste hinnata kas ülesannete või testitööde (õpilaste) kaupa.
  • Ülesannete kaupa hindamiseks klõpsa tabelis Ülesanded ülesande nimetusel –> kui kõik vastused on hinnatud, klõpsa nupul Kinnita hindamine.
  • Testitööde kaupa hindamiseks klõpsa tabelis Testitööd õpilase nimel –> hindamise lõpetamiseks klõpsa nupul Kinnita hindamine.
 • Iseseisva töö hindamiseks:
  • Klõpsa jaotisel Tulemused –> avaneb leht Tulemused ülesannete kaupa.
  • Klõpsa õpilase nimel –> avaneb leht ülesannete loendiga –> ülesande hindamiseks klõpsa nimetusel.
  • Kui klõpsata nupul Vaata tööd, kuvatakse järjest kõik ülesanded, kus on käsitsi hinnatavaid vastuseid.
  • Hindamise lõpetamiseks klõpsa nupul Kinnita hindamine.

Hindamise lehel olevate nuppude seletused leiad siit.

Tulemuste ja statistika vaatamine

 • Vali õpetaja töölaualt Lahendamisel jagamised alt test või iseseisev töö.
 • Avanevalt lehelt vali jaotis Tulemused, kus on näha tulemused õpilaste ja ülesannete kaupa.
 • Õpilase nimel klõpsates on näha täpsemalt, kuidas õpilane testi või iseseisvat tööd lahendas.
 • Jaotises Vastuste analüüs on ulatuslikum ülesannete vastuste statistika.
 • No labels