Tere tulemast haridus-, teadus- ja noortevaldkonna inforuumi!


Ühendasutuse eesmärk on pakkuda Eesti inimestele kvaliteetseid, tänapäevaseid ja kõigile võrdselt kättesaadavaid haridusvõimalusi. Soovime, et iga inimene saaks luua endale personaalse õpitee kogu elukaarel.

Koostöös partnerite, sihtgruppide ja klientidega kogume, hoiame ning jagame töös tekkivat infovoogu siinses teadmusbaasis (aka: vikis).

  • No labels