Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

swq

KuupäevSisuViide
10.08.2015ÕIS kasutajanõuete analüüs. Analüüsi koonddokument

Ärianalüüs (I etapi eelne)

22.06.2016Hankemenetluse sisendAlgdokument (I etapp)
02.08.2016Fujitsu Estonia näidistöö1728146_HITSA_OIS2_naidistoo.pdf (I etapp)
aug. 2018II etapi hankemenetluse näidistöö (moodulid korduvkasutatavaks)2674035_Näidistöö_Fuji.pdf (II etapp)
17.08.2020Detailanalüüs: õppekavad (sh rakenduskavad), õppeainedHOIS_analyys_oppekavad_ained.docx

02.02.2021

02.02.2021

Detailanalüüs: klassifikaatorid, seaded

II etapp: õppetöö liigid

HOIS_analyys_klassifikaatorid_seaded.docx

HOIS_analyys_II_etapp_seaded.docx

02.02.2021Detailanalüüs: avaldused ja käskkirjadHOIS_analyys_avaldused_kaskkirjad.docx
22.11.2020Detailanalüüs: teatedHOIS_analyys_teated.docx
02.02.2021Detailanalüüs: tunniplaanHOIS_analyys_tunniplaan.docx
23.09.2020Detailanalüüs: õpetajad, õppematerjalidHOIS_analyys_opetajad_materjalid.docx
02.02.2021Detailanalüüs: õppuridHOIS_analyys_opilased_liikumised.docx

29.11.2020

21.08.2020

01.07.2020

Detailanalüüs: Kasutajad, õigused, rollid, vaated

Detailanalüüs: Rollid ja õigused II etapp

Õiguste vastavus vormidega

HOIS_analyys_kasutajaoigused.docx

HOIS_OigusedRollid_II_etapp.docx

Rollide_ja_õiguste_vastavus_vormidega.xlsx

02.02.2021Detailanalüüs: Õpitulemused. Päevikud (Lõputööd) HOIS_analyys_opitulemused_paevikud.docx
14.12.2020Detailanalüüs: LõpudokumendidHOIS_analyys_lopudokumendid.docx
02.02.2021Detailanalüüs: Päringud

HOIS_analyys_paringud.docx

HOIS_analyys_II_etapp_päringu_koostamine.docx

02.02.2021Detailanalüüs: VastuvõttHOIS_analyys_vastuvott.docx
29.11.2020Detailanalüüs: Õppetoetused ja stipendiumid

HOIS_analyys_oppetoetused_stipendiumid.docx

HOIS_analyys_II_etapp_oppetoetuste_komisjonid.docx

09.10.2020

19.10.2020

Andmevahetus

HOIS_analyys_andmevahetus.docx

HOIS_juhan_api.docx

21.05.2018Detailanalüüs: Avaandmete näited ja formaatHOIS_analyys_avaandmed_kutse_korg.docx
29.11.2020Detailanalüüs: Praktikamooduli täiendused II etappHOIS_analyys_II_etapp_praktika_mooduli_täiendused.docx
12.02.2020Detailanalüüs: Küsitlused II etappHOIS_analyys_II_etapp_kysitlused.docx

06.12.2019

Detailanalüüs: õppetegevuse leping ehk kasutustingimustega nõustumine HOIS_analyys_II_etapp_oppetegevuse_leping.docx
22.11.2020Detailanalüüs: Välisõpingud II etappHOIS_analyys_II_etapp_valisopingud.docx
02.10.2020Detailanalüüs: SisselogimineHOIS_analyys_sisselogimine_AD.docx
12.06.2020Digitaalsed lõpudokumendidKutseõppe andmekoosseis_v2.0.docx
29.11.2020Infokiosk

HOIS_analyys_III_etapp_infokiosk.docx
Detailanalüüsi kommenteerimiseks kasutage manuste (attachments) leheküljel "Edit in Office" funktsionaalsust. Juhendi leiate manuste lehelt ja siit: ois2_kommenteerimise_juhend.docx

  • No labels