Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Testis saab ülesandeid hinnata sama õpetaja, kes õpilased testile registreeris. Selleks

  • Logida sisse EISi ja jälgida, et nime kõrval oleks kooli nimetus.
  • Klõpsata menüüribal "Minu töölaud"
  • Valida paremal Lahendamisel jagamised või Lõppenud jagamised (kui testi lahendamise periood on möödas)
  • Klõpsata testi nimetusel
  • Kui testis oli ülesandeid, mida tuleb õpetajal hinnata, on paremal näha sakk Hindamine, klõpsata sellel
  • Testi saab hinnata ülesannete kaupa või õpilaste kaupa.
  • Ülesannete kaupa hindamine on mugavam. Selleks klõpsata hinnatava ülesande nimetusel. Kuvatakse kõigi sellele ülesandele vastanud õpilaste vastused üksteise all. Õpilaste vastuste all olev nupp "Kinnita hindamine" lõpetab kõigi vastuste hindamise ja süsteem arvutab tulemused. Kui mõni vastustest on jäänud hindamata, kuvatakse veateade. "Salvesta" salvestab antud punktid, kuid tulemust ei arvutata. Hindaja saab hiljem hindamist jätkata.
  • No labels