Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Urkund võimaldab kontrollida kirjalike tööde originaalsust ning aitab võrrelda neid internetis ja erinevates andmebaasides asuvate eesti- ja inglisekeelsete töödega. Urkundi eesmärk on tõsta teadlikkust loomevarguste osas ning aidata vältida plagiaati.

NB! Selleks, et pluginat kasutada, peab olema koolil Urkundi litsents. Täpsem info moodle@harno.ee

Kui lisada Moodle’i kursusele näiteks ülesanne ja kerida alla poole, kuvatakse Urkundi plagiaatluse plugin. Vaikimisi on plugin seadisatud EI, ehk Urkund kontrolli ei teosta.Kui sinu koolil on Urkundi litsents ja õppejõududele on loodud Urkundi vastuvõtja-aadressid, saad tööde kattuvuse kontrolliks seadistada plugina.


Selleks tee järgnevad seadistused:

  • Vali Võimalda URKUND (1). Peale seda kuvatakse sulle rohkem seadistusi.
  • Näita sarnasusskoori õpilasele (2) - kattuvusprotsent kuvatakse Moodle’is ka õpilasele.
  • Näita sarnasusraportit õpilasele (3) – sarnasusskoorile vajutades viiakse õpilane Urkundi kattuvusaruande vaatesse, kus ta näeb millised on kattuvuse protsendid allikate lõikes.  
  • Saada failid uuesti sulgemisel (4) ülesande esitamise perioodi lõpus saadetakse esitatud tööd uuesti automaatselt Urkundisse kontrolli.
  • Vastuvõtja aadress (5) on ainult nendel koolidel, kel on Urkundi litsents ning neil õppejõududel, kellele on omakorda loodud konto Urkundis. See on tavaliselt kujul eesnimi.perenimi.koolinimi@analysis.urkund.com.
  • Saada õpilasele e-mail (6). - Jah valikul saadetakse Urkundi kontrolli kohta õpilasele e-mail.
  • Luba kõiki toetatud failitüüpe (7) – vaikimisi on valitud Jah, kui seadistusel klikata, näed milliseid failitüüpe Urkund kontrollib.


Kui soovid et kontrollitakse teatud failiformaate, vali seadistus ning klahvikombinatsiooniga Ctrl+nool üles/alla või hiirega, saad valida sobivad formaadid.Kui kõik seadistused on tehtud, vajuta seadistuse all Salvesta ja mine tagasi kursusele (1) või Salvesta ja kuva (2)

Küsimuste korral kirjuta moodle@harno.ee ja meie kasutajatugi tuleb sulle appi!

Seotud artiklid