You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Näiteks õppejõu vaates kursuse administreerimisel kasutaja registreerimise meetodi 'Ise registreerimine' muutmisel täidab Chrome väljad.

See on Chrome brauseriga seotud probleem, mida kahjuks Moodle'i tehnikud parandada ei saa.
Lahendusvariandid:
a) kasutada mõnda teist brauserit;
b) Chrome brauseril lülitada välja funktsioon 'Autofill' ja seejärel vahemälu tühjendada; lisainfo:
https://support.google.com/chrome/answer/142893?p=settings_autofill&rd=1Seotud artiklid  • No labels