Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

B1-tasemel õpilaste eesti keele kui teise keele eeltestimine

7. või 8. klassi õpilane, kes on edukalt sooritanud eesti keele B1-taset hindava eeltesti, saab registreeruda põhikooli eesti keele kui teise keele B1-tasemega ühitatud lõpueksamile.

Eeltestile registreerimine

Õpilase registreerib eeltestile kool.

Eeltestiks valmistumine

 • Eeltestil ei ole näidisülesandeid. Eeltesti keskkonnaga EIS saad tutvuda eri ülesandeid lahendades SIIN. Klõpsa lingil "Täiendavad tingimused" ja vali harjutamiseks ülesanded.
 • Kontrolli, et saad EISi sisse logida HarID, mobiil-ID, Smart-ID, ID-kaardi või parooliga. Soovitame luua HarID, sellega saab sisse logida paljudesse haridusega seotud infosüsteemidesse.

Eeltesti sooritamine

 • Eeltesti saab sooritada ainult oma koolis ajavahemikul 19.-22. jaanuar 2021.a.
 • Eeltest on elektrooniline.
 • Eeltest on eesti keeles. Testi sooritades võid kasutada ainult EISi eestikeelset kasutajaliidest (interface).
 • Eeltesti sooritamiseks on vaja kõrvaklappe.
 • Testi toimumise päeval kooli poolt määratud ruumis annab õpetaja märku, kui võid testi alustada.
 • Logi EISi Har-ID, mobiil-ID, ID-kaardi, Smart ID või EISi parooli abil.
 • Eeltest koosneb 5 ülesandest (kuulamis- ja lugemisülesanded ning keele struktuuri ülesanded). 
 • Eeltestis olevaid ülesandeid saab lahendada ühesuunaliselt ehk juba vastatud ülesande juurde tagasi minna  ei saa.
 • Eeltesti lahendamiseks ettenähtud aeg on 60 minutit. Eeltesti ajaarvestus algab hetkest, kui klõpsad nupul "Alustan".
 • Eeltest tuleb lahendada iseseisvalt. Kõrvalist abi, sh interneti testi sooritamise ajal kasutada ei tohi.
 • Pärast 60 minutit sulgub eeltest automaatselt. 

Eeltesti tulemused

 • Pärast eeltesti lõpetamist kuvatakse ekraanil kohe testi tulemus.
 • Testi maksimaalne tulemus on 31 punkti.
 • Kui testi tulemus on vähemalt 23 punkti, kuvatakse tulemus "Test sooritatud. Võid registreeruda põhikooli B1-taseme eksamile."
 • Vähem kui 23 punkti puhul on tulemus "Test mittesooritatud. Põhikooli B1-taseme eksamile registreeruda ei saa."

Mis edasi?

Pärast eeltesti edukat sooritamist registreerib kool Sind eesti keele kui teise keele B1-tasemega ühitatud lõpueksamile.


Korduma kippuvad küsimused B1-taseme EELTESTI kohta

Ennekõike sobib selline võimalus varajase keelekümblusklassi õpilasele, hea eesti keele oskusega õpilasele, eesti õppekeelega koolis õppivale muu emakeelega õpilasele.

Eeltesti saab uuesti teha järgmisel õppeaastal.

7. klassi õpilane saab järgmisel õppeaastal eeltesti uuesti sooritada.

8. klassi õpilane sooritab järgmisel õppeaastal põhikooli lõpueksami.

Pärast B1-taseme eeltesti positiivset  sooritamist registreerib kool õpilase B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena põhikooli lõpueksamile.  Kui 7. ja 8. klassi õpilane soovib eesti keele teise keele B1-tasemega ühitatud eksami sooritamisest loobuda, siis kool teda eksamile ei registreeri. 

9. klassi õpilast B1-taseme eeltestile ei registreerita. 

Korduma kippuvad küsimused B1-taseme EKSAMI kohta

 • B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) eksam toimub  25. mai 2021. 
 • B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) eksam toimub  toimub 25.–27. mai 2021. 
Õpilasele väljastatakse eesti keele B1-taseme tunnistus, kui tema eksamitulemus on 60 ja enam punkti.
 • No labels