Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

B2-tasemel õpilaste eesti keele kui teise keele eeltestimine

9., 10. ja 11. klassi õpilane saab eesti keele kui teise keele B2-tasemega ühitatud lõpueksamile registreeruda juhul, kui talle on väljastatud eesti keele oskuse B1-taseme tunnistus ja ta on EISis edukalt sooritanud eesti keele B2-taset hindava eeltesti.

Eeltestile registreerimine

Õpilase registreerib eeltestile kool.

Eeltestiks valmistumine

 • Eeltestil ei ole näidisülesandeid. Eeltesti keskkonnaga EIS saad tutvuda eri ülesandeid lahendades SIIN. Klõpsa lingil "Täiendavad tingimused" ja vali harjutamiseks ülesanded.
 • Kontrolli, et saad EISi sisse logida HarID, mobiil-ID, Smart-ID, ID-kaardi või parooliga. Soovitame luua HarID, sellega saab sisse logida paljudesse haridusega seotud infosüsteemidesse.

Eeltesti sooritamine

 • Eeltesti saab sooritada ainult oma koolis ajavahemikul 12.-15.01.2021.a.
 • Eeltest on elektrooniline.
 • Eeltest on eesti keeles. Testi sooritades võid kasutada ainult EISi eestikeelset kasutajaliidest (interface).
 • Eeltesti sooritamiseks on vaja kõrvaklappe.
 • Testi toimumise päeval kooli poolt määratud ruumis annab õpetaja märku, kui võid testi alustada.
 • Logi EISi Har-ID, mobiil-ID, ID-kaardi, Smart ID või EISi parooli abil.
 • Eeltest koosneb 5 ülesandest (kuulamis- ja lugemisülesanded ning keele struktuuri ülesanded). 
 • Eeltestis olevaid ülesandeid saab lahendada ühesuunaliselt ehk juba vastatud ülesande juurde tagasi minna  ei saa.
 • Eeltesti lahendamiseks ettenähtud aeg on 75 minutit. Eeltesti ajaarvestus algab hetkest, kui klõpsad nupul "Alustan".
 • Eeltest tuleb lahendada iseseisvalt. Kõrvalist abi, sh interneti testi sooritamise ajal kasutada ei tohi.
 • Pärast 75 minutit (1 tund ja 15 minutit) sulgub eeltest automaatselt. 

Eeltesti tulemused

 • Pärast eeltesti lõpetamist kuvatakse ekraanil kohe testi tulemus.
 • Testi maksimaalne tulemus on 31 punkti.
 • Kui testi tulemus on vähemalt 23 punkti, kuvatakse tulemus "Test sooritatud. Võid registreeruda gümnaasiumi B2-taseme eksamile."
 • Vähem kui 23 punkti puhul on tulemus "Test mittesooritatud. Gümnaasiumi B2-taseme eksamile registreeruda ei saa."

Mis edasi?

Pärast eeltesti edukat sooritamist registreerib õpilane end eesti keele kui teise keele B2-tasemega ühitatud eksamile hiljemalt 20. jaanuariks 2021. Korduma kippuvad küsimused B2-taseme EELTESTI kohta

Eeltesti sooritamine on vajalik 9. 10. ja 11. klassi õpilasele, kui ta soovib eesti keele kui teise keele B2-tasemega ühitatud eksamit sooritada enne 12. klassi. Ennekõike sobib selline võimalus keelekümblusklassi õpilasele, hea eesti keele  oskusega õpilasele, eesti õppekeelega koolis õppivale muu emakeelega õpilasele.

Eeltesti saab uuesti teha järgmisel õppeaastal.


9. ja 10. klassi õpilased saavad järgmisel õppeaastal eeltesti uuesti sooritada.

11. klassi õpilane sooritab järgmisel õppeaastal gümnaasiumi riigieksami.

Pärast B2-taseme eestesti edukat sooritamist, registreerib õpilane ennast B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena eksamile.

12. klassi õpilast B2-taseme eeltestile ei registreerita. 

Korduma kippuvad küsimused B2-taseme EKSAMI kohta

 • B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) eksam toimub  21. aprill 2021. 
 • B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) eksam toimub   21.–23. aprill 2021. 
 • Eksamitulemused avalikustatakse 18. juunil 2021. 

Aprillis toimuva B2-tasemega ühitatud eksami tulemused avalikustatakse 18. juunil, seega ei saa õpilane teha maikuus B1-tasemaga ühitatud eesti keele teise keelena eksamit, sest ta ei tea selleks ajaks oma eksamitulemust.

Õpilane peab tegema valiku, kumma eksami ta 9. klassi lõpus sooritab.

a. Kui õpilane on sooritanud B2-tasemega ühitatud eesti keele teise keelena lõpueksami ja selle alusel on talle väljastatud eesti keele B2-taseme tunnistus, hinnatakse tulemust hindega „väga hea”.

b. Kui õpilane sooritas küll eesti keele B2-taseme eksamiga ühitatud lõpueksami, kuid ei sooritanud seda tasemetunnistuse väljastamiseks nõutava tulemusega, arvestatakse põhikooli lõpetamisel eesti keele B1-taseme eksamiga ühitatud lõpueksami tulemust. 

Õpilasele väljastatakse eesti keele B2-taseme tunnistus, kui tema eksamitulemus on 60 ja enam punkti.

     

Õpilane, kellel on gümnaasiumi riiklikust õppekavast tulenevalt õigus sooritada eesti keele kui teise keele eksam eesti keele riigieksami asemel, ei pea sooritama eesti keele kui teise keele eksamit, kui talle on väljastatud eesti keele C1-taseme tunnistus ning ta on selle esitanud koolile hiljemalt jooksva õppeaasta 20. märtsiks.

 • No labels