You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Current »

EstCORE 2 on seotud järgmiste teenustega rakendamisel vajalikud teenused.

Õpiraja korjamise teenus

Õpiraja korjamise teenus korjab õppija ja õpetaja teekonda digikanalites ja teeb selle kättesaadavaks (õpi)analüütika jaoks.

Teenuse kohta loe lähemalt: Õpiraja teenus.

Õppematerjali märgendamise teenus


Õppematerjali metainfo korjamise teenus


Õpiraja korjamise nõusolekuteenus

Õpiraja korjamise lihtsustamiseks kasutatakse küpsiseid. Selleks, et jagada oma õpirada, selleks on vaja nõustuda õpiraja teenuste küpsistega. Vaata ka ülevaadet milliseid küpsiseid kasutatakse õpiraja korjamiseks ja teistes HITSA rakendustes.


Personaalsete õpiradade koostamise teenus


Õpianalüütika teenus


  • No labels