Võimalusel kasutatakse olemasolevat xAPI sõnavara. Täiendava sõnavara defineerimise jaoks kasutatakse https://schema.edu.ee/xapi/ nimeruumi (https://schema.edu.ee/xapi/verbs/ tegevuste jaoks, https://schema.edu.ee/xapi/extensions/ laienduste jaoks ja https://schema.edu.ee/xapi/activities/ objektide jaoks).

Õpiraja teenus

Õpiraja korjamise teenus'es, juhul kui õppematerjali metainfo pole avalikult kättesaadav või raporteeritakse õppematerjali kasutamisega seotud sündmuseid, siis kasutatakse sündmuse nimena kasuta xAPI verbi ning lisatakse xAPI lause verb, objekt ja kontekst (kus on joondus õppekavaga) JSON objektina.

Kui edastataks sündmust nt lehel https://projektid.edu.ee/display/HAK/JSON-LD+skeem toodud õppevara kasutamise kohta, siis kutsutakse võiks JavaScripis õpiraja teenuse väljakutsumise kood välja järgnevalt:

edux('event', 'http://activitystrea.ms/schema/1.0/consume', {"verb": {"id": "http://activitystrea.ms/schema/1.0/consume", "display": {"et-EE": "luges"}}, "context": {"platform": "Opiq", "extensions": {"https://schema.edu.ee/seotudAinevaldkond": "https://schema.edu.ee/ainevaldkond/sots", "https://schema.edu.ee/seotudOppeaine": "https://schema.edu.ee/oppeaine/A", "https://schema.edu.ee/oppekava/kooliaste": "https://schema.edu.ee/kooliaste/III", "https://schema.edu.ee/klass": "8", "https://schema.edu.ee/seotudTeema": "https://schema.edu.ee/teema/estcore/50148", "https://schema.edu.ee/seotudTeema": "https://schema.edu.ee/teema/estcore/30175:41803", "https://schema.edu.ee/seotudOpivaljund": "https://oppekava.edu.ee/a/Kirjeldab_Saksa_rahvusriigi_loomist", "https://schema.edu.ee/seotudOpivaljund": "https://oppekava.edu.ee/a/Kirjeldab_Vene_tsaaririigi_poliitikat_Balti_kubermangudes", "https://schema.edu.ee/seotudOpivaljund": "https://oppekava.edu.ee/a/Teab_venestusaja_m%C3%B5ju_Eesti_elule_19._sajandi_l%C3%B5pus"}},"object": {"id": "https://www.opiq.ee/Kit/Details/37", "definition": { "name": {"et-EE": "Uusaeg. Ajalugu 8. klassile."}, "type": "http://id.tincanapi.com/activitytype/resource"}}})


Moodle

Moodle võimaldab esitada õppetöö läbiviimise tegevusi (õppematerjali kasutamise tegevused on eraldi) xAPI vormis.

Näidis

{
 "statement": {
...
  "stored": "2020-11-25T15:37:10.835Z",
  "context": {
   "platform": "Moodle",
   "language": "en",
   "extensions": {
    "http://lrs.learninglocker.net/define/extensions/info": {
     "http://moodle.org": "3.9 (Build: 20200615)",
     "https://github.com/xAPI-vle/moodle-logstore_xapi": "",
     "event_name": "\\mod_forum\\event\\discussion_viewed",
     "event_function": "\\src\\transformer\\events\\mod_forum\\discussion_viewed"
    },
    "http://xapi.jisc.ac.uk/sessionId": "GLnFjy1wnK",
    "http://id.tincanapi.com/extension/ip-address": "xx.xx.xx.xx",
    "http://xapi.jisc.ac.uk/statementCat": "VLE",
    "http://xapi.jisc.ac.uk/courseArea": {
     "http://xapi.jisc.ac.uk/vle_mod_id": "xxxx-xxxxx-xx"
    }
   },
   "contextActivities": {
    "grouping": [
     {
      "id": "https://moodle.edu.ee",
      "definition": {
      "type": "http://id.tincanapi.com/activitytype/lms",
      "name": {
       "en": "Harno Moodle"
      }
     },
     "objectType": "Activity"
    },
    {
     "id": "https://moodle.edu.ee/course/view.php?id=27111",
     "definition": {
      "type": "http://id.tincanapi.com/activitytype/lms/course",
      "name": {
       "en": "Digiajastu tehnoloogiate kasutamine"
      },
      "extensions": {
       "https://w3id.org/learning-analytics/learning-management-system/short-id": "xxxx-xxxxx-xxx",
       "https://w3id.org/learning-analytics/learning-management-system/external-id": "27111"
      }
     },
     "objectType": "Activity"
    },
    {
     "id": "https://moodle.edu.ee/mod/forum/view.php?id=1714472",
     "definition": {
      "type": "http://id.tincanapi.com/activitytype/forum-topic",
      "name": {
       "en": "Küsitluse esitamine"
      },
      "extensions": {
       "https://w3id.org/learning-analytics/learning-management-system/external-id": ""
      }
     },
     "objectType": "Activity"
    }
    ],
    "category": [
     {
      "id": "http://moodle.org",
      "definition": {
       "type": "http://id.tincanapi.com/activitytype/source",
       "name": {
        "en": "Moodle"
       }
      },
      "objectType": "Activity"
     }
    ]
   }
  },
  "actor": {
   "name": "K. T.",
   "mbox": "x@x.com",
   "objectType": "Agent"
  },
  "timestamp": "2020-11-25T15:37:05+00:00",
  "version": "1.0.0",
  "id": "ddcde3fc-d89b-425b-bd51-66351c971618",
  "verb": {
   "id": "http://id.tincanapi.com/verb/viewed",
   "display": {
    "en": "viewed"
   }
  },
...
  "object": {
   "id": "https://moodle.edu.ee/mod/forum/discuss.php?d=727126",
   "definition": {
    "type": "http://id.tincanapi.com/activitytype/discussion",
    "name": {
     "en": "Küsitlus"
    }
   },
   "objectType": "Activity"
  }
 },
 "timestamp": "2020-11-25T15:37:05.000Z",
 "_id": "5fbe7a2602903c4a8b933db6",
...
}


H5P õppematerial (E-koolikott, Moodle?)


xAPI verbKogus (2 kuud, 21.08.2021)Selgitus
http://adlnet.gov/expapi/verbs/attempted154753Registreeritakse kui kerid küsimusest üle, a'la klikkad "edasi" nupule (ülesandes https://vara.e-koolikott.ee/node/1417 (ül 1)) või klikkad lahtrisse ja ei täida seda (nt https://vara.e-koolikott.ee/node/5679 )
http://activitystrea.ms/schema/1.0/consume78576Veebilehe külastamise analoog, a'la luges teksti läbi
http://adlnet.gov/expapi/verbs/interacted59554   Kasutaja võib enne vastuse esitamist märkida eri variante valitutest. Iga tegevuse jaoks registreeritakse eraldi "interacted" sündmus, kus objektiks on üksik ülesanne (selle üksikuid osasid a'la valikvastuse valikuid ei registreerita) - sünkroonse õppe puhul saab seda sündmust kasutades õpetaja analüüsida millised õpilased ja kui aktiivselt tegelevad ülesandega
http://adlnet.gov/expapi/verbs/progressed35751Registreerib testis punktide arvu mille võrra õppija edenes vastamise tulemusena
http://adlnet.gov/expapi/verbs/answered22078   Vastuse esitamine (õppija vajutas nupule "Kontrolli")
http://adlnet.gov/expapi/verbs/completed3232vt https://h5p.org/completion-settings (answered asemel teatud ülesannete puhul)
http://adlnet.gov/expapi/verbs/downloaded1346  Registreeritakse H5P õppematerjali allalaadimisel
http://adlnet.gov/expapi/verbs/experienced65
http://adlnet.gov/expapi/verbs/accessed-embed48Vistutatud sisu vaatamine (https://vara.e-koolikott.ee/node/7243)
http://adlnet.gov/expapi/verbs/accessed-copyright21Ülesande kasutusõiguste lingile klõpsamine (https://vara.e-koolikott.ee/node/7243)

Vastamine

http://adlnet.gov/expapi/verbs/completed puhul lisatakse ka result kirje:

  "result": {
      "score": {
        "min": 0,
        "max": 1,
        "raw": 1,
        "scaled": 1
      },
      "completion": true,
      "success": true
    },

Valikvastuste näide

"completion": true tähendab, et vastus esitati; "success": false tähendab, et vastus oli vale. response esitab kasutaja poolt tehtud valikut, correctResponsesPattern esitab õiged vastused, choices toob välja valikvastused.

"result": {
      "score": {
        "min": 0,
        "max": 2,
        "raw": 0,
        "scaled": 0
      },
      "completion": true,
      "success": false,
      "response": "3[,]1"
    },

...

        "interactionType": "choice",
        "correctResponsesPattern": [
          "0[,]2"
        ],
        "choices": [
          {
            "id": "3",
            "description": {
              "en-US": "Mandriline maakoor kahekordistub, aktiivseid vulkaane ei esine.\n"
            }
          },
          {
            "id": "1",
            "description": {
              "en-US": "Tekib kurdmäestik.\n"
            }
          },
          {
            "id": "0",
            "description": {
              "en-US": "Kuum täpp paikneb mandrilaama all.\n"
            }
          },
          {
            "id": "2",
            "description": {
              "en-US": "Tekib pangasmäestik.\n"
            }
          }
        ]
      }
    }
  },


Edenemine

http://adlnet.gov/expapi/verbs/progressed puhul esitab http://id.tincanapi.com/extension/ending-point edenemise määra.

... 
  "object": {
      "id": "https://vara.e-koolikott.ee/node/2065",
      "objectType": "Activity",
      "definition": {
        "extensions": {
          "http://h5p.org/x-api/h5p-local-content-id": 8444,
          "http://id.tincanapi.com/extension/ending-point": 10
        },
        "name": {
          "en-US": "Laamtektoonika"
        }
  ...


Õppematerjali osa

"http://h5p.org/x-api/h5p-subContentId" on õppematerjali osa (nt testi ülesande)  identifikaator.

"statement": {
...
   "context": {
      "contextActivities": {
        "parent": [
          {
            "id": "https://vara.e-koolikott.ee/node/2065",
            "objectType": "Activity"
          }
        ],
     }
    },
   "object": {
      "id": "https://vara.e-koolikott.ee/node/2065?subContentId=7aa39025-b031-4513-b0be-cc0f977017f8",
      "objectType": "Activity",
      "definition": {
        "extensions": {
          "http://h5p.org/x-api/h5p-local-content-id": 8444,
          "http://h5p.org/x-api/h5p-subContentId": "7aa39025-b031-4513-b0be-cc0f977017f8"
        },
...
     }
    }
  },
...
}


H5P objekti liik

H5P objekti liik määratakse elemendiga statement.context.contextActivities.category.id, a'la http://h5p.org/libraries/H5P.TrueFalse-1.4

 "statement": {
...
    "context": {
      "contextActivities": {
...
        "category": [
          {
            "id": "http://h5p.org/libraries/H5P.TrueFalse-1.4",
            "objectType": "Activity"
          }
        ]
      }
    },
...
}

Google Classroom

Google Classroom'i sündmuseid ja olekuid tõlgendatakse järgnevalt.

Näited

{
 "id": "fff67819-d867-3072-aebe-e0c45c6e20ef",
 "actor": {
  "objectType": "Agent",
  "name": "A. J.",
  "account": {
   "homePage": "https://account.google.com",
   "name": "109962756936667956233"
  }
 },
 "verb": {
  "id": "http://activitystrea.ms/schema/1.0/submit",
  "display": {
   "et-EE": "esitas töö"
  }
 },
 "context": {
  "instructor" : {
   "name": "N. K.",
   "account": {
    "homePage": "https://account.google.com",
    "name": "104016322154793095041"
   },
   "objectType": "Agent"
  },
  "platform" : "Google Classroom",
  "extensions": {
   "https://schema.edu.ee/xapi/extensions/course": "153678564816",
   "https://schema.edu.ee/xapi/extensions/coursework": "144919985171",
   "https://schema.edu.ee/klass": "12"
  }
 },
 "timestamp": "2019-09-15T08:52:14.307Z",
 "version": "1.0.0",
 "object": {
  "id": "https://classroom.google.com/c/MTUzNjc4NTY0ODE2/a/MTQ0OTE5OTg1MTcx/details",
  "definition": {
   "name": {
    "et-EE": "Tehisintellekt"
   },
   "type": "http://adlnet.gov/expapi/activities/assessment"
  }
 }
}
{
 "id": "fff17a18-5a22-3605-9374-d48ef079ae3d",
 "actor": {
  "objectType": "Agent",
  "name": "P. V.",
  "account": {
   "homePage": "https://account.google.com",
   "name": "113235948168919251263"
  }
 },
 "verb": {
  "id": "http://activitystrea.ms/schema/1.0/create",
  "display": {
   "et-EE": "sai töö"
  }
 },
 "context": {
  "instructor": {
   "name": "T. B.",
   "account": {
    "homePage": "https://account.google.com",
    "name": "104031155820057918869"
   },
   "objectType": "Agent"
  },
  "platform": "Google Classroom",
  "extensions": {
   "https://schema.edu.ee/xapi/extensions/course": "160010906789",
   "https://schema.edu.ee/xapi/extensions/coursework": "151030684153",
   "https://schema.edu.ee/seotudAinevaldkond": "https://schema.edu.ee/ainevaldkond/mat",
   "https://schema.edu.ee/seotudOppeaine": "https://schema.edu.ee/oppeaine/M",
   "https://schema.edu.ee/seotudTeema": "https://schema.edu.ee/teema/eis/W:7",
   "https://schema.edu.ee/klass": "12"
  }
 },
 "timestamp": "2020-10-14T19:16:04.862Z",
 "version": "1.0.0",
 "object": {
  "id": "https://classroom.google.com/c/MTYwMDEwOTA2Nzg5/a/MTUxMDMwNjg0MTUz/details",
  "definition": {
   "name": {
    "et-EE": "Parabooli tipp"
   },
   "type": "http://adlnet.gov/expapi/activities/assessment"
  }
 }
}


Esitamine (submission)

Vt ka https://developers.google.com/classroom/reference/rest/v1/courses.courseWork.studentSubmissions

OlekSelgitusxAPI verb
NEWThe student has never accessed this submission. Attachments are not returned and timestamps is not set.https://schema.edu.ee/xapi/verbs/new
CREATEDHas been created.http://activitystrea.ms/schema/1.0/create
TURNED_INHas been turned in to the teacher.http://activitystrea.ms/schema/1.0/submit
RETURNEDHas been returned to the student.https://activitystrea.ms/schema/1.0/return
RECLAIMED_BY_STUDENTStudent chose to "unsubmit" the assignment.http://activitystrea.ms/schema/1.0/retract

Ülesanne (work)

Vt ka https://developers.google.com/classroom/reference/rest/v1/courses.courseWork

OlekSelgitusxAPI verb
DRAFTStatus for work that is not yet published. Work in this state is visible only to course teachers and domain administrators.https://schema.edu.ee/xapi/verbs/drafted
PUBLISHEDStatus for work that has been published. This is the default state.https://schema.edu.ee/xapi/verbs/published
DELETEDStatus for work that was published but is now deleted. Work in this state is visible only to course teachers and domain administrators. Work in this state is deleted after some time.http://activitystrea.ms/schema/1.0/delete

Kursus (course)

Vt https://developers.google.com/classroom/reference/rest/v1/courses

OlekSelgitusxAPI verb
ACTIVEThe course is active.https://schema.edu.ee/xapi/verbs/activated
ARCHIVEDThe course has been archived. You cannot modify it except to change it to a different state.http://activitystrea.ms/schema/1.0/archive
PROVISIONEDThe course has been created, but not yet activated. It is accessible by the primary teacher and domain administrators, who may modify it or change it to the ACTIVE or DECLINED states. A course may only be changed to PROVISIONED if it is in the DECLINED state.http://activitystrea.ms/schema/1.0/create
DECLINEDThe course has been created, but declined. It is accessible by the course owner and domain administrators, though it will not be displayed in the web UI. You cannot modify the course except to change it to the PROVISIONED state. A course may only be changed to DECLINED if it is in the PROVISIONED state.http://activitystrea.ms/schema/1.0/reject
SUSPENDEDThe course has been suspended. You cannot modify the course, and only the user identified by the ownerId can view the course. A course may be placed in this state if it potentially violates the Terms of Service.http://adlnet.gov/expapi/verbs/suspended

Laiendused (extensions)

Google Classroom'i metainfo

ParameeterSelgitusxAPI extension
course.idKursuse identifikaatorhttps://schema.edu.ee/xapi/extensions/course
courses.courseWork.idÜlesande identifikaatorhttps://schema.edu.ee/xapi/extensions/coursework
courses.courseWork.studentSubmissions.idEsitamise identifikaatorhttps://schema.edu.ee/xapi/extensions/submission 
{
...
 "context": {
...
  "platform": "Google Classroom",
  "extensions": {
   "https://schema.edu.ee/xapi/extensions/course": "160010906789",
   "https://schema.edu.ee/xapi/extensions/coursework": "151030684153",
...
  }
 },
...
}

Õppekava metainfo


{
...
 "context": {
...
  "platform": "Google Classroom",
  "extensions": {
...
   "https://schema.edu.ee/seotudAinevaldkond": "https://schema.edu.ee/ainevaldkond/mat",
   "https://schema.edu.ee/seotudOppeaine": "https://schema.edu.ee/oppeaine/M",
   "https://schema.edu.ee/seotudTeema": "https://schema.edu.ee/teema/eis/W:7",
   "https://schema.edu.ee/klass": "12"
...
  }
 },
...
}


Tegevuste liigid

 • No labels