You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

Eelnevalt vajalikud tegevused täiendusõppe korraldusprotsessis:


1. Õppekaval peab olema loodud kontaktpäev ning kontaktpäevale peab olema lisatud kuupäev.
2. Toimumise seadistuses on linnukesega tähistatud omadus: Kohaloleku märkimine nõutav (pilt 1)
Siin ja edaspidi näited ja ekraanipildistused Juhani töökeskkonnast õppekavast “Kohalike omavalitsuste haridusjuhtide arenguprogramm II lend”, mille kursus toimub 16.09.2020 kuni 15.04.2021. Õppekava on struktuurselt jaotatud kaheksaks temaatiliseks üksuseks (mooduliks), millest seitse on kontaktsed, st igas moodulis on kaks kontaktpäeva.
Pilt 1:

Pilt 1: Toimumisel on seadistatud kohaloleku märkimine nõutavaks

Kontaktpäeva toimumise jooksul korraldaja valitud ajal teeb korraldaja järgmised tegevused:

 • Avab täienduskoolituste infosüsteemis Juhan oma toimumise haldamise vaatest osalejate saki, vt pilt 2
  Pilt 2: Kursusel osalejate info haldamise algvaade sakil „Osalejad“
 • Valib töökäsu „Vali“ rippmenüüst „Kõik registreerunud“
  Pilt 3: Kõigi kursusele registreeritud osalejate valimine


Märkimisteate väljasaatmiseks peab olema valitud konkreetne kontaktpäev, millel kohalolekut hakatakse märkima.

 • Korraldaja valib kontaktpäevade rippmenüüst käimasoleva kontaktpäeva. Hetkel on ekraanivaatel (pilt 4) veel näha, et märkimisteate väljasaatmise aega ei ole valitud, sest vastuste kohal on kaks kriipsukest (–)
  Pilt 4: Märkimisteate väljasaatmiseks konkreetse kontaktpäeva valimine
 • Korraldaja valib töökäsu „Vali tegevus“ rippmenüüst tegevuse „Kohaloleku märkimine“

 • Pilt 5: Kohaloleku märkimise töökäsu valimine

Järgnevalt (pilt 6) kuvab süsteem korraldajale kinnitava vaate, kellele täpselt eelnevad tegevused rakendatakse.

Pilt 6: Märkimisteate väljasaatmise vaade

Märkimisteade on e-kiri, mis liigub täienduskoolituste e-lahenduses osaleja isiklikul töölaual olevale teavituste sakile. Et registreeritud kasutaja saab oma profiili sätteid muuta, siis lisaks on tal võimalik e-lahenduse automaatteateid (e-kirju) oma postkasti saada või mitte saada. Teisisõnu, isegi kui kasutaja on keeldunud Juhani automaatteadetest, siis Juhanisse sisse loginuna on tal kursustega seotud teated oma teavituste sakilt kättesaadavad (pilt 7, 8).

Pilt 7: Registreeritud kasutaja töölaua vaade, millel on sakk „Teavitused“, samuti on paremveerus viimati saabunud teated.

Pilt 8: Osalejale genereerunud automaatteade sisaldab ainult talle teadaolevat ainulaadset linki, millel asub kohaloleku märkimise töönupp „Kinnita kohalolek“


Konkreetsele osalejale genereeruv märkimisteade, mis sisaldab linki kohaloleku kinnitamisele, ei ole korraldajale avatav (pilt 9). Seda põhjusel, et saavutada juriidiliselt turvaline olukord, et ainult kasutaja ise saab selle ainulaadse URLiga lingile ning ainult ta ise saab sellel lingil asuvale kinnitamise töönupule vajutada. 

Pilt 10: Kohaloleku märkimise teade ei ole korraldajale avatav

Kohaloleku märkimise ajaaken on avatud 30 minutit!

Kui kasutaja vajutab töönupule „Kinnita kohalolek“ pärast ajaakna sulgumist, kuvatakse kasutajale teade, et kohaloleku märkimine on lõppenud, tema kohalolekut ei loeta märgituks.
Kui kasutaja saabub talle saadetud e-kirja unikaalselt lingilt kohaloleku märkimise vaatesse pärast ajaakna sulgumist, siis talle ei kuvata töönuppu „Kinnita kohalolek“.
Piltidel 11, 12 ja 13 on vaated osaleja kohaloleku kinnitamise vaatest, neist 12 ja 13 ruumi kokkuhoiu mõttes esitatud mittetervikuna.

Pilt 12: Osalejale avanev kohaloleku märkimise vaade töönupuga „Kinnita kohalolek“

Kui kasutaja kinnitas enda kohalolekut, siis kohaloleku märkimise sektsioonis (pilt 12) kuvatakse salvestatud ajahetk, millal kohaloleku kinnitamine aset leidis.

Pilt 12: Vaade kohaloleku märkimise akna alaosast, kus kasutajale kuvatakse kohaloleku kinnitamise ajatempel

Kui kasutaja ei kinnitanud enda kohalolekut, siis kohaloleku märkimise sektsioonis (pilt 13) kuvatakse teade „Puudub“ – kursusele registreerunu ei olnud märkimise ajahetkel kinnitamas, et ta on kohal

Pilt 13: Märkus kohaloleku märkimise sektsioonis, kui kasutaja ei kinnitanud kohalolekut


Osaleja, kes ei jõudnud 30 minutiga oma kohalolekut kinnitada, kuid osales, saab talle kohaloleku märkimise võimaluse uuesti välja saata.


Kui kohaoleku kontrolli protsess on läbi tehtud, saab andmeid vaadata (märkimisteade välja saadetud: 18 Kohal:17  ja alla laadida Excelis (ekspordi kohaloleku info)

Pilt 14: kohaloleku kontrolli lõppvaade


Exceli fail asendab registreerimislehte. Registreerimisleht tuleb allkirjastada koolitaja või projektijuhi poolt hiljemalt järgmisel päeval peale kontaktpäeva toimumist.


 • No labels