You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 25 Next »

Tere tulemast Haridus- ja Noortemeti inforuumi!

Siin peame blogi.

Jagame sündmuste kalendrit.

Näitame tegevuste, valdkondade, teemade, programmide sisu ja dokumentatsiooni

 1. EDIT THE CALENDAR

  Customize the different types of events you'd like to manage in this calendar.

  #legIndex/#totalLegs
 2. RESTRICT THE CALENDAR

  Optionally, restrict who can view or add events to the team calendar.

  #legIndex/#totalLegs
 3. SHARE WITH YOUR TEAM

  Grab the calendar's URL and email it to your team, or paste it on a page to embed the calendar.

  #legIndex/#totalLegs
 4. ADD AN EVENT

  The calendar is ready to go! Click any day on the calendar to add an event or use the Add event button.

  #legIndex/#totalLegs
 5. SUBSCRIBE

  Subscribe to calendars using your favorite calendar client.

  #legIndex/#totalLegs


Haridus- ja Noorteameti blogi

Blog stream

Create a blog post to share news and announcements with your team and company.


Meie eesmärk on pakkuda Eesti inimestele kvaliteetseid, tänapäevaseid ja kõigile võrdselt kättesaadavaid haridusvõimalusi. Soovime, et iga inimene saaks luua endale personaalse õpitee kogu elukaarel.

Haridus- ja Noorteamet (Harno) on Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusala valitsusasutus, mis tegeleb Eesti riigi haridus- ja noortepoliitika rakendamisega. 

Meie kümnes suuremas struktuuriüksuses töötab üle 400 inimese. Harno peadirektor on Ulla Ilisson. 

 • Õppenõustamisteenuste osakond haldab üle-eestilist Rajaleidja võrgustikku
 • Õppekava ja õppevara osakond loob õppevara ja edendab häid õppemetoodikaid
 • Noorteosakond korraldab ja arendab Eestis noorsootööteenuseid, suunab valdkonna järjepidevat arengut, edendades kvaliteedisüsteemi, seiret ja noorsootöö mõju hindamist
 • Innovatsiooni- ja koostööosakond soodustab, arendab ja katsetab innovatsiooni haridus- ja noortevaldkonnas ning toetab õpetajate ja koolijuhtide, noorsootöötajate ja tugispetsialistide professionaalset arengut
 • Testide ja hindamise osakond korraldab eksamite, testide, uuringute koostamist ja läbiviimist Eestis ning arendab välja uusi hindamismeetodeid ja -vahendeid
 • Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) akrediteerib ja hindab õppeasutusi
 • Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur tegeleb noorte ja täiskasvanute õpirände,  haridus- ja noortevaldkonna arengu, rahvusvahelise koostöö ning noorte osalus- ja ühiskonda panustavate projektide  toetamisega
 • Rahvusvahelistumise osakond koordineerib haridus- ja noortevaldkonna rahvusvahelisi koostööprogramme
 • Tehnoloogia juhtimise osakond arendab ja haldab haridusvaldkonna infosüsteeme, e-teenuseid, IKT taristut, Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrku EENet ning esindab Eestit rahvusvahelistes akadeemilisi andmesidevõrke koondavates organisatsioonides

Koostöös partnerite, sihtgruppide ja klientidega Harno kogub, hoiab ning jagab töös tekkivat infovoogu siinses teadmusbaasis (aka: vikis).

 • No labels