Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Õpilaste küsitlused

Õpetaja küsitlus

Lapsevanema küsitlus

Küsitluste keskkond

Küsimustikud esitatakse LimeSurvey internetipõhise küsitlusteenuse kaudu. Küsitluse täitmiseks on vaja kas tavalist laua- või sülearvutit koos klaviatuuri ja hiire/puutepadjaga või suurema ekraaniga tahvelarvutit. Õpilaste küsitlust on hea korraldada kooli arvutiklassis. Mobiilse arvutiklassi olemasolul või kui kõigil õpilastel on oma nutiseade, saab küsitlust läbi viia ka teistes ruumides. Küsitlust on võimalik täita ka kodus. Küsimustikule vastamise ajal peab arvuti olema internetiga ühendatud.

Küsitluste läbiviimine 

Igale koolile edastatakse iga sihtgrupi unikaalsed küsitluste veebilingidLingid on koolipõhised, enda kooli veebilinke teiste koolidega jagada ei tohi. Koolipõhised lingid aitavad välistada olukorra, kus vastaja võiks mõne teise kooli kohta tagasisidet anda. Küsitluste läbiviija ülesanne on jagada õige sihtrühma küsitluse veebilinki nii õpilaste, õpetajate kui ka lastevanematega.

Küsitlusele vastamine

 • Küsitlusele vastamine võtab aega ligikaudu 20-30 minutitVastamisele ei ole seatud ajalist piirangut. Mõnel õpilasel võib vastamine võtta kauem aega. Oluline on, et kõik õpilased saaksid rahulikult küsimustiku lõpuni täita. 
 • Küsitlusele saab vastata kolmes erinevas keeles (eesti, inglise ja vene keeles). Valida tuleb keel, mida vastaja kõige paremini valdab. Vastamise keele saab õpilane valida ankeedi esimesel lehel. 
 • Kõiki küsimusi ja juhiseid on vaja lugeda tähelepanelikult. Oluline on püüda vastata kõikidele esitatud küsimustele. 
 • Vajutades lehe all servas nuppu „Järgmine“ avaneb küsimustiku järgmine leht. Igal lehel tuleb vastata kõikidele küsimustele, sest eelmistele lehtedele hiljem tagasi minna ei saa. 
 • Vastuste salvestamiseks ja küsimustiku lõpetamiseks tuleb vajutada nuppu"Kinnita". Andmete edastamise teate ilmumisel tuleb sulgeda veebibrauser (seda tuleb kindlasti teha siis, kui samas arvutis alustab küsimustiku täitmist teine õpilane). 
 • Kui vastaja soovib küsimustikule vastamist lõpetada hiljem. Tuleb vajutada paremal üleval nuppu "Jätka hiljem". Seejärel küsib süsteem vajalikud andmed, et saaks hiljem pooleli jäänud kohast jätkata.
 • Kui õpilane ei oska vastust sisestada (nt valida hiirega vastusevarianti või trükkida vastust tekstikasti) siis saab ta läbiviijalt abi paluda. Erinevate tõrgete puhul (nt lehekülg ei reageeri vastuse andmisel või lehekülge ei saa vahetada jne), tuleb sellest samuti läbiviijale teada anda. 
 • Õpilased täidavad küsimustiku ise. Kui õpilased täidavad küsimustikku koolis, siis juures viibival kooli töötajal tuleks käituda võimalikult neutraalselt. Õpilasel ei tohi tekkida tunnet, et keegi vaatab, mida ta vastab. 

Küsitlusele vastamine

 • Küsitlusele vastamine võtab aega ligikaudu 20-30 minutit. Vastamisele ei ole seatud ajalist piirangut. 
 • Küsitlusele saab vastata kolmes erinevas keeles (eesti, inglise ja vene keeles). Valida tuleb keel, mida vastaja kõige paremini valdab. Vastamise keele saab valida ankeedi esimesel lehel. 
 • Kõiki küsimusi ja juhiseid on vaja lugeda tähelepanelikult. Oluline on püüda vastata kõikidele esitatud küsimustele. 
 • Vajutades lehe all servas nuppu „Järgmine“ avaneb küsimustiku järgmine leht. Igal lehel tuleb vastata kõikidele küsimustele, sest eelmistele lehtedele hiljem tagasi minna ei saa. 
 • Vastuste salvestamiseks ja küsimustiku lõpetamiseks tuleb vajutada nuppu "Kinnita". 
 • Kui vastaja soovib küsimustikule vastamist lõpetada hiljem. Tuleb vajutada paremal üleval nuppu "Jätka hiljem". Seejärel küsib süsteem vajalikud andmed, et saaks hiljem pooleli jäänud kohast jätkata.

Õpilaste abistamine vastamise käigus

Õpilast tohib abistada vastamisega seotud tegevuse osas, kuid mitte vastuste sisu osas. Allpool on toodud mõned näited võimalike küsimuste ja neile reageerimise kohta. 

Õpilasel on probleem vastuse sisestamisel 

Küsimustikes on nelja liiki vastamisvõimalustega ülesanded: 

 • raadionupp, 
 • märkeruudud (mitu valikut), 
 • avatud vastusega lünk (teksti trükkimine), 
 • ripploend. 

Valikvastuste puhul saab vastata klõpsates hiirega ühte sobivat vastusevarianti (raadionupp, ripploend) või mitut (märkeruudud). Tekstikasti kirjutamiseks tuleb esmalt hiirega kasti peale klõpsata ja peale seda saab vastuse tekstikasti trükkida. Kui vastuseks saab sisestada ainult numbreid, siis on küsimuses sellele eraldi osutatud. 

Õpilasel tekivad küsitlusele vastamisel tehnilised tõrked 

Erinevate tehniliste tõrgete tekkimise korral (nt lehekülg ei reageeri vastuse andmisel, lehekülge ei saa vahetada), mida küsitluse läbiviija ei oska lahendada, paluge õpilasel veebibrauser sulgeda ja alustada küsitluse täitmist otsast peale. 

Õpilane ütleb, et ei saa küsimusest või pakutud vastustest aru 

Sellisel juhul ei tohi teksti hakata ümber sõnastama või selgitama, sellega annab küsitluse läbiviija paratamatult kaasa oma tõlgenduse küsimusest. Sellises olukorras paluge õpilasel teksti tähelepanelikult uuesti lugeda ja lähtuda sellest, kuidas ta ise sellest aru saab. Põhjendatud võib olla õpilasele tundmatu sõna selgitamine. Tulemuste tagasiside 

Hiljemalt õppeaasta lõpuks anname igale koolile läbi tagasisidekeskkonna küsitlustulemuste kohta tagasisidet. Kool saab eri osapoolte rahulolu ja seda mõjutavate tegurite hinnanguid kõrvutada riigi keskmiste tulemustega. Tagasisidet saab õppeasutus kasutada oma seniste tegevuste analüüsimiseks ja parendustegevuste kavandamiseks. Tagasisidet antakse iga sihtrühma kohta, kuhu kuulub vähemalt viis vastajat. 

Lisainformatsioon 

Rahulolu- ja koolikeskkonna küsitluste kohta leiab rohkem lisainformatsiooni: Haridus- ja Noorteameti inforuumist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi koduleheküljelt.   

Küsimuste korral palume kirjutada aadressil: rahulolu@harno.ee või helistada numbril 735 0567. 


 • No labels