Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kasutajatugi (E-R 9-17)

EIS keskkonna kasutajatugi eis@harno.ee tel 7302135

Testi korraldamise tugi Margit Miller-Vilbo margit.miller-vilbo@harno.ee tel 7350589

Testi korraldamise eest vastutab Hele Lukki-Lukin hele.lukki-lukin@harno.ee tel 7350563

Registreerimine testile

Gümnaasiumid edastavad Harnole õpilaste registreerimisnimekirjad 5. aprilliks ja kasutavad selleks neile saadetud exceli faili.

Pärast 5. aprilli laekunud õpilasi testile ei lisata. 

Gümnaasium vastutab selle eest, et Harnosse edastatud õpilaskandidaadid on informeeritud ja vajadusel on lapsevanema nõusolek, et nende testisoorituste andmeid töödeldakse Harnos ja isikusamasus Veriffis.

Arvuti kontrollimise test

Arvuti kontrollimise test on vajalik selleks, et õpilane saaks enne testi toimumist kontrollida enda koduarvuti sobivust sisseastumistesti sooritamiseks.

Nõuded arvutile e-testis osalemiseks

Testi saab sooritada ainult arvutis, mobiiltelefon ja tahvelarvuti testi sooritamiseks ei sobi.

Testi sooritamiseks on vaja EISis sisse logida. Erinevalt harjutustestist ja gümnaasiumi sisseastumistestist ei toimu enne arvuti kontrollimise testi õpilase verifitseerimist.

Test on avatud juba praegu. Test tuleb läbi lahendada võimalikult varakult, et vajadusel oleks aega leida uus ja sobiv arvuti.

Arvuti kontrollimise testile on kõige lihtsam  minna https://eis.ekk.edu.ee/eis/sooritamine/7895/sooritaja/0/alustamine. Selle testi lahendamise kordade arv ei ole piiratud.

Soovitame teha arvuti värskendused (update) ja ID-kaardi tarkvara värskendused enne sisseastumistesti, et arvuti ei hakkaks seda tegema testimispäeval.

Harjutustest

Kõik õpilased, kes registreeritakse sisseastumistestile, saavad võimaluse koos verifitseerimisega kasutada harjutustesti.

Harjutustestis on sarnaselt sisseastumistestile kolm osa ja matemaatika testiosa sooritamiseks on vaja end arvuti kaamera ja ID-kaardi või passiga verifitseerida, et olla valmis päristestiks. Harjutustesti eesti keele ja loodusvaldkonna testiosa sooritamiseks end verifitseerima ei pea.

Harjutustest sisaldab samu ülesandetüüpe, mis on ka sisseastumistestis. Harjutustesti saab lahendada 7.-14. aprillini EISis https://eis.ekk.edu.ee/eis/sooritamised.  Harjutustesti eri osad võib läbi lahendada eri päevadel. Testi iga osa on avatud 60 minutit alates esimese ülesande avanemisest.

Harjutustesti saab lahendada läbi üks kord ja selle tulemusi ei avalikustata.

Eesti keele testiosas on kirjavahemärkide lohistamise ülesanne. Kirjavahemärkide lohistamist saab harjutada https://eis.ekk.edu.ee/eis/lahendamine/29758.

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Mida teha, kui...

Lahendused 

... õpilane kandideerib mitmesse gümnaasiumisse, mis kasutavad sama testi?

Õpilane teeb testi ainult üks kord.

Tulemused saadetakse kõikidesse koolidesse, kuhu ta kandideerib.

...õpilane ei näe, et talle oleks test suunatud?

 1.  Õpilane kontrollib, et ta on õigel aadressil – https://eis.ekk.edu.ee/eis  
 2. Õpilane veendub, et ei ole kasutanud EISi sisselogimiseks varasema testi jaoks kasutatud testiparooli.
 3. Õpilane võtab ühendust EISi kasutajatoega.

... õpilane ei saa EISi sisse logida 


1. Õpilane kontrollib, et ta on õigel aadressil – https://eis.ekk.edu.ee/eis  

2. Õpilane kontrollib, et isikukood ja parool või PIN1 oleks õigesti sisestatud.

..õpilane  sulgeb testi sooritamise ajal veebilehitseja 

Õpilane logib uuesti EISi ja klõpsata nupul "Jätkan". Jätkamiseks on vajalik uuesti isik tõendada. Test avaneb pooleliolevalt ülesandelt. 

...õpilane ei ole testi lõpetanud, kuid ei saa ka edasi lahendada. 

 1. Õpilane teeb lehele "värskenduse" (Refresh või Reaload page või Crtl+R või F5)
 2. Õpilane sulgeb korraks veebilehitseja, avab selle uuesti, logida EISi ja tõendab enda isiku. Test avaneb pooleliolevalt ülesandelt.
... õpilasel ei ole testi alustades nuppu "Isiku tõendamine"?Seni, kui õpilasele ei ole antud luba testi alustada, kuvatakse talle olek "Registreeritud". Kui testi alustamiseks on luba antud,kuvatakse õpilasele nupp "Isiku tõendamine". Õpilased, kes on end registreerinud testi tegema mingi kooli juures, kuvatakse nupu "Isiku tõendamine" asemel nupp "Alusta". Sellega saab minna otse testi lahendama.

Tehniline rike (elektrikatkestus, interneti kaabel kaevatakse läbi jne) 


1. Õpilane võtab ühendust kooliga, kuhu kandideerib.

2. Sõltuvalt katkestuse kestvusest otsustab kool testi katkestamise või jätkamise.

... õpilane vajutab kogemata nuppu "Lõpetan testi sooritamise".Nupp asub testiosa viimase ülesande juures. Kui õpilane klõpsab sellel nupul, on  testisooritus tema jaoks lõppenud

Soovitused koolile

Kui mõni gümnaasium soovib sisseastumistesti EISi õpetaja töölaua abil ise luua ja seda korraldada (nt lisaks veel inglise keele test), tuleb testi toimumise aeg (kuupäev, testi alguse ja lõpu aeg) ning sooritajate arv teatada eis@harno.ee, et saaksime keskkonna ressursse ja hooldustöid paremini planeerida.

Sellise testi toimumise aja planeerimisel, arvestage, et mõnel õpilasel võib olla vaja loodusvaldkonna testi teha.

Testi toimumise aeg ja ülesehitus

Gümnaasiumi e-sisseastumistest toimub 16. aprillil 2021. a eksamite infosüsteemis EIS.

Test on mõeldud gümnaasiumitele 10. klassi katsete ühe osana.

Test koosneb kolmest osast.

10.00 - 11.00 matemaatika

11.15 - 12.15 eesti keel

12.30 - 13.30 loodusvaldkond

Kõik ülesanded vastavad riiklikule õppekavale. Iga osa annab maksimaalselt 100 punkti. Iga gümnaasium otsutab ja annab õpilaskandidaatidele teada, millised osad on gümnaasiumi sisseastumiseks kohustuslikud.

Testi sooritamine

EISi saab logida ID-kaardi, mobiil-ID, Smart-ID või HarID-ga (HarID konto loomise juhend asub siin). ID-kaardiga sisse logides tuleb see verifitseerimise ajaks kaardilugejast eemaldada, seetõttu soovitame kasutada sisselogimiseks HarID, et hiljem oleks verifitseerimine lihtsam.

Varem mõne teise testi jaoks tehtud testiparooliga sisseastumistesti sooritama ei pääse.

Testi sooritamiseks sobivad ainult Mozilla Firefox ja Google Chrome veebilehitsejad. Internet Exploreri, Microsoft Edge ja Safariga ei pruugi kõik tegevused õnnestuda.

Edukaks sooritamiseks on oluline, et õpilane oleks enne sisseastumistesti lahendanud läbi arvuti kontrollimise testi ja harjutustesti.

Videojuhend sisselogimise kohta: Kuidas EISi sisse logida? (videod eesti ja vene keeles)

Iga osa lahendamiseks on aega 60 minutit. Test avatakse ja suletakse sooritajale automaatselt määratud kellaaegadel.

Erand on testi esimene osa (matemaatika), mis avaneb verifitseerimiseks ja testi sooritamiseks kell 10. Süsteem hakkab lugema testi sooritamise aega (60 minutit) alates esimese ülesande avamisest. Sõltuvalt verifitseerimisele kulunud ajast võib testiosa olla lahendatav ka peale 11, kuid sulgub hiljemalt 11.10.

Kui peale testiosa lõpetamist ei sulge õpilane netilehitsejat ega logi välja, ei ole järgmiste osade eel veriftseerida vaja.

Test on ühesuunaline, st õpilane ei saa testi lahendades minna tagasi eelmisele ülesandele.

Testil on mitu eri varianti. Variandid annab süsteem õpilasele sooritamiseks juhuslikult.

Testi saab lõpetada viimasel ülesandel olles.

Testi sisu

Matemaatika teemad:

 • avaldiste lihtsustamine;
 • kirjalik arvutamine;
 • tekstülesanded;
 • protsentülesanded;
 • funktsioonid (pöördvõrdeline-, lineaar- ja ruutfunktsioon);
 • geomeetria (kolmnurk (sh Pythagorase teoreem), nelinurk, ring, kuup, risttahukas).
  Hindamisel arvestatakse tekstist arusaamist, õige lahendusidee leidmist, lahenduskäigu ja vastuse esitamise oskust. Lubatud on taskuarvuti kasutamine on lubatud.

Eesti keele valdkonnad:

 • morfoloogia;
 • täheortograafia;
 • interpunktsioon ja sõnavara;
 • teksti mõistmine;

Loodusvaldkonna ained:

 • bioloogia;
 • keemia;
 • füüsika.

Verifitseerimine

Testi sooritaja verifitseerimine, ehk isikusamasuse tuvastamine on kohustuslik, kui test sooritatakse kodus.


 • Isikusamasus tuvastatakse arvutiga
 • Tuvastamise hetkel peab pass või ID- kaart kehtima. Muid dokumente, nt õpilaspilet, ei arvestata.
 • Kaamerapilt on selge ja võimaldab isiku ära tunda.
 • Kõik erijuhud ja kirjeldamata tingimused lahendab kooli esindaja
 • Pärast testi nimetusel klõpsamist vajutada nupul "Isiku tõendamine".
  • Süsteem palub sisse lülitada kaamera.
  • Seejärel näitab õpilane oma ID-kaardi mõlemat külge, teeb endast pildi. 
  • Kui kaamera töötab ning pilt on selge, avaneb õpilasele kohe testi esimene ülesanne.
 • Arvutis peavad olema lubatud hüpikaknad, muidu ei saa õpilane anda luba kaamera kasutamiseks.
 • Kui õpilane on EISis sisse loginud ID-kaardi abil, tuleb see tuvastamise ajaks ID-kaardi lugejast välja võtta ning peale tuvastamise lõppu panna uuesti ID-kaardi lugejasse.
 • Kui õpilasel ei ole sobivat töötava kaameraga arvutit, tuleb pöörduda kooli poole, kuhu ta kandideerib.
 • Kui õpilane ei sulge testi osade vahel veebilehitsejat ega logi EISist välja, ei pea järgmise osa alustamiseks end uuesti verifitseerima.
 • Kuigi Veriff lubab testi alustada ka siis, kui õpilane ei teinud endast selgelt äratuntavat fotot, ei arvestata testi tulemusi, kui verifitseerimise järeltöötluses ei ole dokumendi ja testi sooritaja pilt sama isiku oma.
 • Veriffi puhul saab kaamera tööd kontrollida ka https://demo.veriff.me/ Kui integreeritud kaameraga (vahel) esineb probleeme, siis protseduuri paaril-kolmel kordamisel saab Camera App all uuesti kontrollida, kas kaamera ikka jäi ka edaspidi töövõimeliseks.
 • Kui kaamera pilt on ebaselge, pakub süsteem QR koodi abil isik tuvastada teises seadmes. Tuleb arvestada, et tuvastamiseks tohib kasutada ainult arvutit, milles test sooritatakse. Mobiiltelefoni võib kasutada ainult siis, kui see on arvuti külge seadistatud välise kaamerana. Muidu on nii, et kui tuvastada end mobiili abil, siis avaneb  ka test mobiilis, kuid mobiiltelefonis kõik testi funktionaalsused ei tööta ja testi mobiiltelefonis lahendada ei saa. Kui verifitseerimise kontrollis tuvastatakse, et pilt on tehtud teises seadmes kui testi lahendati, testi tulemus tühistatakse.
 • Selja taga ei tohi olla ergas valgus või aken.
 • ID-kaardile või passile ei tohi suunata valgust otse (peegeldab liiga vastu).
 • Kaamerasse tuleb näidata dokumenti, mobiiliga dokumendi pildi näitamine ei sobi.

 • Dokumenti näidates jälgige ekraani. Ekraanil on näha ala, kus peab dokument olema. Kõik dokumendi ääred peavad ala sees olema.
 • Dokument pange lähemale kui nägu. Iga asja jaoks on oma ala määratud.
 • Juuksed ei tohi nägu katta.
 • Palun jälgige oma riietust ja taustal toimuva tegevust. Kaamera teeb nii pildi kui video ja need edastatakse järeltöötluseks.
 • Vaata Veriffi juhistega esitlust. Isikusamasuse tuvastamine

  Süsteemi kasutamisel gümnaasiumi sisseastumistestiks ei kehti punktid 2, 3 ja 10.

 • Kui õpilane sooritab testi gümnaasiumis ja ta on sellest gümnaasiumile teada andnud, on gümnaasiumi otsustada, kas isiku tuvastamiseks kasutatakse verifitseerimist või tuvastab õpilase koolis testi juures olev õpetaja.
 • Kohapeal tuvastamise soovist annab gümnaasium teada Harnole hiljemalt 15.04.
 • Kui õpilane sooritab testi kooli palvel verifitseerimiseta, siis vastutab isiku tuvastamise eest kool. Õpilane teavitab kooli, kui ta kooli testi tegema ei tule. 
 • Kui gümnaasium annab Harnole teada õpilasest, kes sooritab testi kooli juures ja kelle tuvastab testi juures viibiv õpetaja, on gümnaasiumi kohustus teatada, kui mõni sellisest õpilastest kooli testi sooritama ei tule. Kui õpilane otsustab enne testi, et teeb testi kodus, peab gümnaasium sellest Harnosse teada andma (margit.miller-vilbo@harno.ee või hele.lukki-lukin@harno.ee), et siis talle verifitseerimise nõue sisse lülitataks. Kui õpilane siiski sooritab testi kodus ilma verifitseerimiseta, tema testitulemus tühistatakse.

Tulemused gümnaasiumi kontaktile saadetakse  23. aprillil. Sisaldab iga osa tulemust ja verifitseerimise tulemust. Loodusvaldkonna tulemuses eristatakse bioloogia/keemia ja füüsika tulemust.
 • No labels