Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Next »

Elektroonilise testi korraldamise ja läbiviimise juhend (pdf)

Juhised testi sooritajale (pdf)

Videojuhised e-testide keskkonna kasutamiseks

1.Testi leidmine e-testide keskkonnast

2. Testi korraldamine
3. Sooritajate lisamine testile
4. Testi administraatori lisamine
5. E-testi läbiviimine
6. Testiparooli loomine
7. Protokolli koostamine
  • No labels