See kirjeldus vajav veel valideerimist.

Rakendusse lisatav kood

<script>
window.dataLayer = window.dataLayer || [];
window.dataLayer.push({
  'verb': VERB,
  'object': OBJECT,
  'actor': ACTOR});
</script>

Kus VERB on xAPI verbi URI, OBJECT vastab õpiobjekti URI'le ja ACTOR on kasutaja identifikaator

Tähelepanu: ACTOR väärtus peaks olema unikaalne, kestev (persistent) ja isiku tuvastamist mittevõimaldav kasutaja identifikaator, mis esitab külastajat või kasutajat eri seadmetes sama rakenduse piires.

Näiteks

<script>
window.dataLayer = window.dataLayer || [];
window.dataLayer.push({
  'verb': 'http://activitystrea.ms/schema/1.0/submit',
  'object': 'https://e-koolikott.ee/materjal/20179-materjal#video',
  'actor': 178});
</script>

Google Tag Manager

Eelnev sündmus tuleb teisendada õpiraja teenuse väljakutseks. Selleks, et teisendada eelnev  järgnevaks õpiraja teenuse väljakutseks läbi GTM'i:

<script>
edux('event', 'http://adlnet.gov/expapi/verbs/completed', {actor: '17', object: 'https://e-koolikott.ee/materjal/20179-materjal#video'})
<script>

lisatakse GTM'i konteinerisse muutujate verb, object ja actor jaoks vastavad Data Layer Variable muutujad. Lisaks Trigger (Custom), mis tulistatakse siis kui kõik 3 muutujat on väärtustatud ja mis aktiveerib järgneva sisuga Tag'i:

<script> 
edux('event', {{verb}}, {actor: {{actor}}, object: {{object}}})
<script> 
  • No labels