Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

 • Intervjuu läbiviimine

 • Intervjuu läbiviimiseks valige menüüreal „Tsentraalsed testid“  ja sealt „Intervjuu läbiviimine“. 


 • Avanenud vaates klõpsake testil, kus hakkate intervjuud läbi viima.


 • Avaneb intervjuule registreeritud õpilaste nimekiri. Nimekirja all nupuga „Heli salvestamise kontroll“ saate kontrollida helis salvestumist ja mikrofoni seadete sobivust.


 • Intervjuu läbiviimiseks märkige õpilased, keda hakkate intervjueerima, ning seejärel tekkinud nupul „Alusta“. • Kõigepealt tuleb paremal olevast rippmenüüst valida teema, seejärel tekib nupp „Alusta“. Intervjuu salvestamiseks vajutage seejärel nupul „Alustan salvestamist“.

Nuppude selgitused:

Paus - paneb salvestuse pausi peale ja pärast saab sama faili salvestamise jätkata. 

Lõpetan - Lõpetab salvestamise ja kuvatakse salvestatud helifaili ikoon. Helifaili on võimalik kuulata.

Tagasi - avab sooritajate nimekirja

Katkesta test - kustutab salvestuse ja muudab õpilaste soorituse staatuse katkestanuseks. Peale katkestamist saab uuesti salvestada uue helifaili. Kui vajutada nupule katkesta, siis on intervjueerijal võimalik salvestamist jätkata. Sellisel juhul tekib hindajale hindamiseks õpilaste vastustega mitu faili.

Lõpeta test – märgib soorituse tehtuks ja lõpetab õpilase intervjuu. Peale testi lõpetamist ei ole võimalik nende õpilaste intervjueerimist uuesti avada ega nende vastuseid salvestada.


2. Intervjuu hindamine

 • Suulise vastuse hindmiseks minge Hindamise sakki ja valige Tsentraalsed testid. 


 • Sisestage testi ID või valige Vastamise vorm "Suuline" ja vajutage Otsi.
 • Klõpsake testi nimetuse peale ja avaneb õpilaste nimekiri. Selleks, et korraga hinnata õpilaste paar, peab panna linnukesed õpilaste nimede juures ja vajutada Alusta hindamist. 
 • Õpilaste intervjuu kuulamiseks vajuta play nupule. 

 • Hindamise lõpetamiseks vajutage Kinnita hindamist.


 1. Intervjuu läbiviimine

 • Intervjuu testiosa läbiviimiseks valige üleval menüüreal Tsentraalsed testid ning Intervjuu läbiviimine. 


 • Avanenud vaates näete testide filtreerimise vaade, kus peate valima testi, mille osa on intervjuu viite läbi. 

 • Klõpsake testi nimetusel ja avanenud vormil on näete õpilasi, kes on registreeritud suulise osale.

 •  Intervjueerijal on olemas võimalus kontrollida, kui hästi salvestub heli ja kas mikrofooni sätted sobivad suulise testi läbiviimiseks. Klõpsake nupule Heli salvestamise kontroll ja klõpsata Heli salvestamise kontroll.  • Kui mikrofoon on sätestatud ja korras, siis alustage intervjuu läbiviimist. Selleks, et salvestada kahe õpilase dialogi läbiviija valib kahte õpilast linnukestega ja vajutab allpool ilmunud nupule Alusta. 

 • Valige ära, mis teemale õpilased vastavad, valides teema rippmenüüst. Siis ilmub Alusta salvestamise nupp, millega saab juba intervjuu salvestama panna. Intervjuu salvestamiseks vajuta nupule Alustan salvestamist.

 

Nuppude selgitused:

Paus - paneb salvestuse pausi peale ja pärast saab sama faili salvestamise jätkata. 

Lõpetan - Lõpetab salvestamise, peale selle ilmub helifail, mis saab ka kuulata. 

Tagasi - viib tagasi sooritajate nimikirja juurde

Katkesta test - kustutab salvestus ära ja muudan õpilaste soorituse staatuse katkestanuseks. Peale katkestamist saab uuesti nullist salvestada uue helifaili. 

Lõpeta test - lõpetab õpilase intervjuu ja muudab õpilaste soorituse staatuse tehtuks. Peale testi lõpetamise on võimatu uuesti avada ja salvestada nende õpilaste vastused. 

Kui vajutada nupule katkesta, siis intervjueerijal on olemas võimalus salvestamise jätkata. Siis õpilase vastused ilmuvad kahe failina hindajale hindamiseks. Kui aga vajutada Lõpeta test nupule, siis intervjuu lõppeb ja sooritajate nimekirjas õpilaste juures muutub Olek "Tehtud" peale. 


2. Intervjuu hindamine

 • Suulise vastuse hindmiseks minge Hindamise sakki ja valige Tsentraalsed testid. 


 • Sisestage testi ID või valige Vastamise vorm "Suuline" ja vajutage Otsi.
 • Klõpsake testi nimetuse peale ja avaneb õpilaste nimekiri. Selleks, et korraga hinnata õpilaste paar, peab panna linnukesed õpilaste nimede juures ja vajutada Alusta hindamist. 
 • Õpilaste intervjuu kuulamiseks vajuta play nupule. 

 • Hindamise lõpetamiseks vajutage Kinnita hindamist.


 • No labels