Uus gümnaasiumi informaatika ainekava arendab nii raal- kui disainmõtlemist. Ainekava keskmes olev digilahenduse arendusprojekt paneb meeskonnana tööle erineva ettevalmistuse saanud õpilased. Õpilased asetatakse päriselulisse olukorda, kus tuleb igaühel täita oma roll ning samas pingutada koos ühise eesmärgi nimel.


  • Raalmõtlemine (computational thinking) on igale inimesele mõtlemiseks vajalik tööriistade komplekt, mis sisaldab arvutiteadusest pärit ülesannete/probleemide lahendamise, süsteemide arendamise ja maailma mõistmise võtteid. Näiteks kuulub nende võtete hulka ülesannete keerukuse ja lahendatavuse hindamine, probleemide lahutamine väiksemateks osadeks, lahenduste üldistamine, lahenduseks sobiva algoritmi leidmine ja rakendamine, mustrite tuvastamine andmetes, rekursioon ja paralleeltöötlus, lahenduse veatuvastus ja -silumine.
  • Disainmõtlemine on inimese vajadustest ja elulisest kontekstist lähtuv empaatiline probleemilahendusviis, mis kombineerib eri teadmisvaldkondadest pärit ideid ja tööriistu, ning mille tulemuseks on uue toote või teenuse prototüüp.

Informaatika ainekava koosneb viiest valikkursusest ja digilahenduse arendusprojektist:

Lisaks võivad gümnaasiumid informaatika ainekava osana pakkuda ka uut küberkaitse valikkursust ning varem loodud valikkursusi (robootika ja mehhatroonika, 3D-modelleerimine, geoinformaatika, arvuti kasutamine uurimistöös).

Võrgustik Võrgutab seminaril droonide lennutamine


Ainekava osade kombineerimisvõimalused:

  • Valikkursused ja digilahenduse projekt. Valikkursusi võib pakkuda oma õpilastele kas eraldiseisvate kursustena või kogu kontseptsiooni järgides, mille puhul valivad erinevad õpilased 10. klassis 1-2 kursust ja teevad 11. klassis meeskonnana digilahenduse arendusprojekti.
  • Ainult teatud valikkursused.
  • Ainult digilahenduse arendusprojekt. Vajalikud eelteadmised on omandatud nt põhikoolis või huviringis.

LOE LISAKS

GINF valikkursuste joonis

Joonis 1. Gümnaasiumi informaatika ainekava moodustavad valikkursused.

Oluline!

8. aprillil 2021 toimus veebiseminar, kus Kristi Salum (Harno), Mart Laanpere (TLÜ), Tauno Palts (TÜ) ja Birgy Lorenz (TalTech) tutvustasid gümnaasiumi informaatika valikkursusi, nende materjale ja kasutusvõimalusi. Anti ülevaade uuendustest ja avati ka tulevikuplaane. Veebiseminar on järelvaadatav siit.


ANNA HUVIST MÄRKU

Kristi Salum

ProgeTiigri programmijuht

5342 2398; kristi.salum@harno.ee Gümnaasiumi informaatika ainekava valikkursuste materjalid loodi 2018–2019. aastal HITSA, Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli koostöös. Harno poolt koordineerib ainekava materjalide koostamist ProgeTiigri programm. Programmi tegevusi toetab Euroopa Sotsiaalfond.


  • No labels