Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 72 Current »

Tähelepanu!

ProgeTiigri seadmete taotlusvoor 2021 tulemused on selgunud.

Toetust saavad haridusasutused 2021

Haridus- ja Noorteamet avab ProgeTiigri programmi seadmete taotlusvooru, kust lasteaiad, üldhariduskoolid ja kutseõppeasutused saavad taotleda toetust tehnoloogiaõppeks vajalike seadmete soetamiseks.

Taotlusvooru prioriteet on süsteemse ja jätkusuutliku IT-oskuste (programmeerimine, robootika, digimeedia jms) õppe arendamine haridusasutustes.

Toetust saab taotleda mikrokontroller-arendusplaatide, robootikakomplektide ja nende riistvaraliste lisade, elektroonika-mehhaanika komplektide (KITid), 3D-printerite ning programmeeritavate droonide jmt soetamiseks.


ENNE TAOTLUSE ESITAMIST LUGEGE HOOLIKALT LÄBI TAOTLUSVOORU LISADOKUMENDID:

NB! Taotluse esitaja peab olema allkirjaõiguslik isik või tuleb lisada taotlusele esindusõigust mitteomava isiku volitusi tõendav volikiri.

                              

ProgeTiigri seadmete taotlusvoor

TAOTLUSVOORUS OSALEMISE ÜLDTINGIMUSED

  • Haridus- ja Noorteamet sihtfinantseerib haridusasutusi 75% ulatuses seadmete soetamise koguhinnast. Haridusasutuste omaosalus on 25% kogumaksumusest.
  • Ühele haridusasutusele makstava toetuse ülempiir koos kõikide maksudega on 5000 eurot, millele lisandub haridusasutuse kohustuslik omaosalus 25%. Vajadusel võib haridusasutus omaosalust suurendada.
  • Taotluse miinimumsumma on 1000 eurot, millele lisandub omaosalus.
  • Üldjuhul arvutite ja tahvelarvutite ostu ei toetata, välja arvatud põhjendatud juhul, kui see on vajalik soetatava spetsiifilise IKT-vahendi käitamiseks ning tingimusel, et nende kogumaksumus ei ületa 25% toetussummast.
  • Toetust ei eraldata mittedigitaalsete lisavahendite (näiteks põrandarobotite mattide) soetamiseks.
  • Ühe haridusasutuse kohta saab esitada ainult ühe taotluse.
  • Taotlus on vormistatud eesti keeles etteantud elektroonsel taotlusvormil aadressil: https://konkursiveeb.edu.ee


Varem toetust saanud haridusasutused: PT seadmete taotlusvoor 2014-2020
Küsimuste korral võtke ühendust:

Kirke Kasari, ProgeTiigri projektijuht

5302 1246, kirke.kasari@harno.ee 

  • No labels