E-koolikott on haridustasemete ülene keskkond digitaalse õppevara loomiseks, hoiustamiseks ja avaldamiseks.

Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 34 Current »

Digitaalse õppevara infosüsteem E-koolikott koondab õppevara õppekava alusel märksõnastatult ühte keskkonda. Hetkel leiad E-koolikotist alus- ja üldhariduse õppevara. 

E-koolikotiga on liidestatud automaatselt Koolielu portaalis asuvad õppematerjalid. 
 Õppevara infosüsteemi nimekuju muudeti, õige nimekuju on: E-koolikott

  • No labels