E-koolikott on haridustasemete ülene keskkond digitaalse õppevara loomiseks, hoiustamiseks ja avaldamiseks.

Page tree
  Name Size Creator Creation Date Labels Comment  
PDF File Töötoad H5P (1).pdf 121 kB Liisa Soosuu Mar 04, 2021 15:26
  • No labels