Testide läbiviimisega seotud isikutele koolis saab kasutajarolli anda ainult koolijuht. Selleks tuleb:

Valida saab rolle:

Innove, 2018