Selle juhendi põhjal saab kooli administraator määrata testidele komisjoni esimehe ning liikmed, testi administraatorid ning suulistele osadele hindajad ja intervjueerijad.


Harno, 2021