Seda tegevust saavad teha kooli administraator ja koolijuht. Hindamiste kontrollimiseks:


Harno, 2020