Distantsõpe on loonud olukorra, kus õppetöö läbiviimiseks kasutame palju erinevaid videolahendusi. Üldiselt on igaks asjaks oma tööriist, infotehnoloogiline lahendus – ükski pole universaalne, mis lahendab kõik mured korraga. Ole paindlik ja ära sõltu liialt ühest teenusepakkujast.

Infotehnoloogia turvaliseks tarbimiseks on kõige olulisem tark kasutamine. Nii osaleja kui korraldajana pead mõistma, mis tüüpi infot kohtumisel vahetatakse. Kindlasti väldi tundlikku või asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud info vahetamist (nt õpilaste terviseandmeid).

Koondasime heade partnerite ja praktikute abiga levinumate lahenduste lühikese ülevaate (andmete töötlemine, turvalisus, eelised ja puudused) ja videokohtumiste korraldamise hea tava.

Rakenduste privaatsustingimustest otsisime vastuseid eelkõige neile küsimustele:


Kui kool juba kasutab töövahendina Google G Suite for Education või Microsoft Office 365, on mõistlik kasutada ka vastavaid videoteenuseid – Google Hangouts Meet või Microsoft Teams. Mõlemad videorakendused on sarnased nii oma võimaluste kui piirangute poolest.

Kes kasutavad õpihalduskeskkonda Moodle, siis videokohtumisteks soovitame BigBlueButton.

Kõik nimetatud rakendused arvestavad GDPRi nõuetega.

Infot täiendame jooksvalt. 


Kasulikud allikad

Kel teema vastu sügavam huvi, saab edasist lugemist valida siit:

Andmete liikumine EList välja