Sisuloome keskkond (edaspidi Sisuloome) on asutatud eesmärgiga pakkuda õppematerjalide loomiseks vastavat keskkonda.

Haridus- ja Noorteamet (edaspidi Harno) ja Tallinna Ülikool (edaspidi TLÜ) on Sisuloome kui keskkonna omajad ja Sisuloomes töödeldavate isikuandmete  vastutavad töötlejad.

Sisuloomesse sisestatud materjalide jm andmete  osas  on Harno ja TLÜ volitatud töötlejad, võimaldades andmete töötlemiseks  kasutada Sisuloomet, pakkudes Sisuloome kasutamisel kasutajatuge  ja  majutades  Sisuloomes  sisalduvaid  andmeid oma serverites. Sisuloome kasutajad on kõik füüsilised isikud, kes kasutavad Sisuloome keskkonda. Harno ja TLÜ kohustuvad kaitsma Sisuloomes töödeldavaid isikuandmeid ja nende privaatsust.

Üldtingimused

Sisuloome keskkonna kasutajakonto loomine ja kustutamine

 Isikuandmete kaitse

Töödeldavad kasutajaandmed

Kui kaua Sinu isikuandmeid säilitatakse? 

Sinult nõutavaid isikuandmeid säilitatakse digitaalse õppevara infosüsteemis nii kaua, kuni selle sätestavad kas:

Kui Sa ei ole oma digitaalse õppevara infosüsteemi kasutajakontot kasutanud 3 aasta jooksul, siis meil on õigus määrata Sinu kasutajakonto staatus mitteaktiivseks.

Andmete õigsuse tagamine, andmete muutmine ja parandamine

Osalejate vastutus andmetöötluses

 Kasutaja vastutab

 Kasutaja lisatud sisu säilitamine, kustutamine ja muutmine

Teenuse sisu ja kvaliteet


Kui Sul tekib küsimusi seoses oma isikuandmete töötlemisega, palun võta ühendust andmekaitsespetsialistiga (andmekaitse@harno.ee) . Kui Sa ei ole saadud vastusega rahul, on Sul õigus pöörduda Andmekaitse inspektsiooni või kohtu poole.


Vastutavate töötlejate kontaktandmed

Haridus- ja Noorteamet, registrikood 77001292
 
• Juriidiline aadress: Lõõtsa 4, 11415 Tallinn
 
• Andmekaitsespetsialist: Indrek Masing
 
• E-posti aadress: andmekaitse@harno.ee