Elektroonilise testi korraldamise juhend (pdf)

Elektroonilise testi läbiviimise juhend kutse andjale (pdf)

Juhised testi sooritajale (pdf)