Intervjuu läbiviimiseks


Nuppude selgitused:

Paus  ─ paneb salvestise pausi peale, sama faili salvestamist saab pärast jätkata. 

Lõpetan ─  lõpetab salvestamise, kuvatakse salvestatud helifaili ikoon. Helifaili on võimalik kuulata.

Tagasi ─  avab sooritajate nimekirja.

Katkesta test ─ kustutab salvestise, soorituse juures on märge Katkestas

Lõpeta test – märgib soorituse tehtuks ja lõpetab õpilase intervjuu. Pärast testi lõpetamist ei ole võimalik nende õpilaste intervjueerimist uuesti avada ega nende vastuseid salvestada.